ویکی خدای دبیرستان

سانگ ماندئوک

اشتراک‌گذاری

سانگ ماندئوک

Sang Mandeok

سانگ ماندئوک - خدای دبیرستان

سن

۱۷ (شش در برابر ته‌جین)
۳۴
۵۱ (۱۷ سال بعد از راگناروک)

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

چاریوک

تیغه‌های خدا

پیشه

اسقف (قبلا)

وابسته به

نوکس(قبلا)
قلمروی آسمانی
نئو نوکس

بستگان

سانگ مانسوک (خواهر)

اولین نمایش

چپتر ۲۴، چپتر ۷۶ (وبتون)
قسمت ۳ (انیمه)

صداگذار

یوما اوچیدا

سانگ ماندئوک (Sang Mandeok) که در نوکس با عنوان اسکالیونس فون رین سانگ ماجین شناخته می‌شود، یکی از اسقف‌های سازمان مذهبی نوکس است. او مدعی شده است که نامش را به سانگ ماجین عوض کرده است. ۱۷ سال بعد از راگناروک او تبدیل به اسقف یو میرا در سازمان نئو نوکس شد.

توانایی‌ها

توانایی‌های سانگ مادندوک بسیار قدرتمند هستند. او قادر است برای دفاع و حمله از قدرتی شبیه به اومگا استفاده کند، و یا این که یک خدا را احضار کند. او قادر به وام گرفتن از قدرت خدایان نیست اما خودش می‌تواند یک خدا را احضار کند که بسیار کشنده است. او به شکلی موثر قادر به مقاومت در برابر جون جسان و پارک موبونگ بود، در حالی که بدون زحمت چهار قاضی را شکست داد.

سانگ مان-دوک غیر از توانایی‌های جسمی خود، دانش زیادی در مورد چاریوک طمع و شکل اصلی آن دارد و این موضوع به او اجازه می‌دهد تا در برابر کاربران این چاریوک از یک سم بهره ببرد.

چاریوک

تیغه‌های خدا: این چاریوک به ماندوک امکان ایجاد تیغه‌ها/شمشیرها را می‌دهد و علاوه بر آن قدرت احضار موجودات آسمانی مثل فرشته‌ها و نفیلیم‌ها را دارد.

  • دستکاری تیغه: ماندوک قادر است با کمترین آمادگی به ایجاد تیغه‌هایی بپردازد. این فرآیند به اندازه‌ای سریع است که پارک موبونگ، عضو شش را مجبور به دفاع کرد.
  • احضار: این چاریوک امکان احضار یک نفیلیم برای کمک در حمله کردن به دشمن را می‌دهد.
  • آفرینش: سانگ ماندوک قادر به آفرینش چیزهای از نیستی است. این توانایی در ایجاد شمشیرها و تیغه‌ها موثر است.
  • تلپورت کردن
  • دستکاری انرژی: او می‌تواند از نوعی انرژی با شکل اومگا برای اهداف دفاعی و هجومی استفاده کند. او اغلب از این شکل اومگا برای بلاک کردن حملات استفاده می‌کند.
    • تولید سپر
  • گرز آهنی خدا: ایجاد یک تیغه‌ی غول‌آسا و پرتاب آن به سمت حریف.
  • مشورت خدا: محاصره‌ی شدن او توسط تیغه‌های کوچک بی‌شمار و هدایت آن‌ها به سمت دشمن.

روش اصلی وام گرفتن قدرت: سانگ ماندوک با شکستن تابویی که خدایان بر او نهاده‌اند می‌تواند از همان قدرت اصلی که حوا از آن وام گرفت استفاده کند. با این قدرت او قادر بود به طور برابر با جین ته‌جین مبارزه کند و بر سه عضو شش غلبه کند. بهای استفاده از این چاریوک پیر شدن است، هرچند که او ظاهرا با تزریق انرژی حیات به خود می‌تواند این ضعف را پوشش دهد.