ویکی خدای دبیرستان

روش اصلی وام‌گیری قدرت

اشتراک‌گذاری

انسان‌ها به واسطه قراردادی بین آن‌ها و موجودی که به آن‌ها قدرت می‌دهند، از چاریوک استفاده می‌کنند. قبل از این سیستم، استفاده از چاریوک بسیار قدرتمندتر بود و خدایان به طور مستقیم قدرت خود را در یک انسان می‌دمیدند، اگرچه این قدرت بهای سنگینی داشت.

شرح

این نوع وام گرفتن نیرو قدرتمندترین نوع آن است و افزایش نیرو در فرد به شکل باور نکردنی انجام می‌گیرد. دو نفر از اسقف‌ها با استفاده از این وام‌گیری امکان بازسازی فوری و دگرگونی بدن را به نمایش گذاشته‌اند.

این روش وام گرفتن قدرت دارای اشکال بزرگی نیز است. افراد استفاده‌کننده از این نیرو یا پیرتر و یا جوان‌تر می‌شوند. برای آن‌هایی که پیرتر می‌شوند این موضوع ممکن است تا جایی پیش برود که دیگر قادر به استفاده از این قدرت نباشند و باعث مرگ‌شان شود. کسانی که جوان می‌شوند هم باید صبر کنند تا دوباره به سنی برسند که قادر به استفاده از این قدرت باشند.