بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راگناروک

اشتراک‌گذاری

راگناروک (RagnarÖk) یک پیشگویی در مورد جنگی بزرگ بین خدایان، شیطان‌ها، و بشریت بود.

راگناروک
پیشگویی راگناروک

شرح

در اروپای شمالی کتابی مقدس وجود دارد که دارای فصلی به نام «کتاب مکاشفات» است. این فصل پیشگویی کرده است که خدایان، شیاطین و انسان‌ها در نبردی بزرگ شرکت خواهند کرد که این جهان را نابود خواهد کرد.

به گفته اودین، ​​در پایان این جنگ بزرگ، جهان در برابر یک خدای متعال تعظیم خواهد کرد.

شرکت‌کنندگان

خدایان

 • زئوس
 • شیوا
 • میکائیل/۶۶۶: ساتان (احتمالی)
 • نفیلیمس
 • آنجلوس
 • بودا

شیطان‌ها

انسان‌ها

 • پارک مو-بونگ (جناح راست)
 • جاج آر (احتمالی، جناح راست)
 • یو میرا (احتمالی، جناج چپ)
 • جین تائه-جین (احتمالی، جناج چپ)
 • نا بونگچیم (احتمالی، جناج چپ)
 • سئو هان-ریانگ (احتمالی، جناج چپ)
صفحات دیگر