بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خدایان

اشتراک‌گذاری

خدایان (Gods) نژادی از موجودات الهی بسیار قدرتمند هستند که در قلمروی آسمانی زندگی می‌کنند. آن‌ها شرورهای اصلی مجموعه خدای دبیرستان هستند.

خدایان
نفیلیم‌های متداول

ویژگی‌ها

فناناپذیری: خدایان در برابر بیشتر پدیده ها مصون هستند. آن‌ها می‌توانند درجه حرارت شدید را تحمل کنند، نسبت به بیماری مصون هستند. قبل از شکسته شدن این تابو، آن‌ها نمی‌توانند توسط انسان‌ها آسیب ببینند.

توانایی‌های فیزیکی تقویت‌یافته: خدایان قدرت جسمی بسیار بالایی دارند. آن‌ها می‌توانند با سرعت بسیار حرکت کرده و واکنش نشان دهند، و قادرند مناطقی از زمین که شهرهای کوتوله هستند را با یک مشت نابود کنند و اجسام فوق العاده سنگین را بلند کنند.

طور عمر بالا: خدایان قادر به زنده ماندن برای هزاران سال هستند، با این حال همچنان فانی هستند و برای افزایش طول عمر نیاز به جذب بیو-انرژی دارند.

عنصر هسته‌ای: ذات و حیات یک خدا

دسته‌بندی

  • فرشتگان
  • نفیلیم
  • خدایان
  • خدایان عالی
  • شاهزادگان آسمانی
  • اربابان قلمروی آسمان
  • امپراتور جید
  • خدای والاترین
صفحات دیگر