ویکی خدای دبیرستان

جین تائه‌جین

اشتراک‌گذاری

جین تائه‌جین

Jin Taejin

جین تائه‌جین - خدای دبیرستان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

سبک

تکواندوی نوسازی شده

چاریوک

هیچ

پیشه

جاسوس (قبلا)
رهبر نیروی تکواندوی آر-ای

وابسته به

بستگان

جین موری (نوه-خوانده)

صداگذار

کازوشیرو یاماجی

جین تائه‌جین (Jin Taejin) پدربزرگ‌خوانده‌ی جین موری و تنها استاد تکواندوی تجدیدشده است. او کاپیتان یک گروه نخبه از سربازان به نام نیروی تکواندوی آر-ای بود که به عنوان جاسوس به کره شمالی اعزام شدند. تائه‌جین پس از پایان راگناروک توسط پارک موبونگ به قتل رسید.

تاریخچه

تائه‌جین برای کشف یک انبار هسته‌ای مشکوک در کره شمالی (که مشخص شد در حقیقت بدن خواب رفته جین موری است) به ماموریت فرستاده شد. او به همراه نیروی تکواندوی آر-ای ماموریت خود را در کره شمالی آغاز کرد.

پس از کمین کردن گروهی از سربازان کره شمالی برای آن‌ها، جین از این گروه در مورد خانواده‌ی مردی که به کره جنوبی فرستاده شده بود سوال کرد، اما رهبر این گروه اعلام که به خیانتکاران اهمیتی نمی‌دهند و طوری القا کرد که گویا آن‌ها این خانواده را به قتل رسانده اند. جین با عصبانیت اقدام به از بین بردن این گروه کرد.

وقتی سرانجام آن‌ها منبع سیگنال انرژی را یافتند، جین یک «گوریل» (که یک کلون ایجاد شده از خز جین موری بود) را پیدا کرد. اعضای دیگر تیم سعی کردند با این موجود بجنگند اما به راحتی مغلوب شدند. جین که برای مبارزه کردن هیجان زده شده بود، مشغول به جنگ شد، غافل از این که آن‌ها در کمین سربازان دولتی قرار گرفته بودند.

در این نبرد جین در حالت دفاعی قرار گرفت و گوریل اقدام به خود-تخریبی کرد و که این اقدام موجود باعث از بین رفتن دشت وسیعی از آن ناحیه شد. آن‌ها این موجود را حتی خطرناک‌تر از سلاح هسته‌ای خطاب کردند. جین شاهد مرگ رفیق خود بود و به پارک ایل-تائه گفت تا او را به خاک بسپارد. سپس او یک بار دیگر به مبارزه با گوریل پرداخت و او را با هوئه‌چوک شکست داد. گوریل در واقع فقط در حال دفاع کردن از قلمروی خود بود. این موجود پیش از این که ناپدید شود یک تخم را که در آن یک نوزاد عجیب خوابیده بود به جین داد.

پس از این ماجرا برای مدتی از جین خبری نبود و او چندین سال را پنهان بود و به تربیت نوه-خوانده‌ی خود می‌پرداخت.

توانایی‌ها

جین تائه‌جین بنیانگذار تکواندوی تجدیدشده و معلم جین موری است. زمانی که شش فرد سعی کردند تا او را برای بازجویی اسیر کنند، او به راحتی یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های این گروه را شکست داد. او با یک حمله هوئه‌چوک کوهی را از بین برد. در حقیقت دلیل موفقیت نوکس در اسیر کردن جین به خاطر به هم خوردن تعادل او ناشی از کمبود یکی از بازوهای او بود. بازوی او مسموم شده بود و جین مجبور شد آن را قربانی کند. دلیل دیگر تابوی محدودکننده‌ی او در آسیب رساندن به یک خدا (نفیلیم احضار شده توسط سانگ مان-دوک) بود. حتی در آن زمان هم آن‌ها در مبارزه با او تلفات بی‌شماری متحمل شدند. پادشاه اوکونگ به عنوان شاهدی بر قدرت جین قصد داشت تا به دنبال مرگ شاهزادگان ناتاک، جین را پادشاه بعدی نبرد کند. این پادشاه در حین صحبت با دائه‌وی اشاره کرد که چنین انسانی هر هزار سال متولد می‌شود که بتواند خدایان را به چالش بکشد.

  • پایداری فرا انسانی
  • چابکی فرا انسانی
  • سرعت فرا انسانی
  • مهارت تحلیلی
  • ضربه چنگال