ویکی خدای دبیرستان

جاج کیو

اشتراک‌گذاری

جاج کیو

Judge Q

جاج کیو - خدای دبیرستان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

چاریوک

جوکر

HP

ناشناخته

GP

۲۵۰۰

پیشه

قاضی

وابسته به

بستگان

هان دائه‌وی (برادر زن)
هان دیرییونگ (همسر)

صداگذار

کنجی هامادا

قاضی یا جاج کیو (Judge Q) عضو سابق قضات است. او کسی بود که هان دائه‌وی را برای مسابقات G.O.H جذب کرد و آموزش داد. موجین اظهار داشته است که او از نوادگان یک جوکر است. ۱۷ سال پس از راگناروک، او کیم دوسیک را شکست داد و به عضویت شش درآمد. او همچنین با هان دائریونگ آشنا و ازواج کرد و دارای سه فرزند است.

توانایی‌ها

جاج کیو یکی از افراد جذب‌کننده‌ی مبازران مسابقات G.O.H است و شخصیت بسیار قدرتمندی است. او باعث دومین شکست جین موری شد. به محض این که محدودکننده کیو برداشته شود، GP او به رقم ۲۵۰۰ می‌رسد.

  • قدرت فرا انسانی
  • تحمل فرا انسانی

چاریوک

جاج کیو

جوکر: کیو می‌تواند از چاریوک جوکر به طور جداگانه یا با داس کند.

کارت‌ها: او از کارت‌هایی برای جنگیدن استفاده می‌کند و می‌تواند حتی فلزات و دیوارها را با استفاده از کارت سوراخ کند. امکان استفاده از کارت‌ها به صورت از راه دور و برای اهداف تدافعی و هجومی وجود دارد.

  • کارت جوکر: کیو همچنین دارای یک کارت جوکر است که در مواقع ضروری آن را احضار می‌کند. هنگامی که دریک مک‌دونالد سعی داشت با شمشیر خود به کیو ضربه بزند، بازوهای این جوکر این کارت از کیو محافظت کرد.

داس: او همچنین می‌تواند با استفاده از کارت جوکر یک داس ایجاد کند. او در استفاده از داس مهارت زیادی دارد و این داس می‌تواند تخریبی در مقیاس بزرگ را ایجاد کند. همچنین کیو توانایی احضار داس‌های کوچک از هر کارت را دارد.