ویکی خدای دبیرستان

جاج پی

اشتراک‌گذاری

جاج پی

Judge P

جاج پی - خدای دبیرستان

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

چاریوک

عروسک خیمه شب بازی

GP

۱۰۰ (با محدودکننده)

پیشه

قضات
منشی پارک موبونگ

وابسته به

قضات

بستگان

فرزندی بی‌نام
پارک موبونگ (معشوقه)

صداگذار

آسامی تانو

جاج پی (Judge P) یکی از اعضای قضات است. او اولین قاضی زن معرفی شده در مجموعه خدای دبیرستان است و همچنین منشی پارک موبونگ است.

تاریخچه

پس از آن که پارک موبونگ به یکی از مخفیگاه‌های نوکس هجوم برد و آنجا را تخریب کرد، پی در سنین نوجوانی بود که با موبونگ همراه شد و در اهداف او کمکش کرد.

توانایی‌ها

توانایی‌های مبارزه جاج پی هنوز شناخته شده نیستند اما GP او ۱۰۰ است و می‌تواند از چاریوک استفاده کند.

چاریوک

عروسک خیمه شب بازی: قدرت چاریوک او در نبرد مشخص نشده است اما او قادر به ایجاد عروسک‌هایی برای انجام اقدامات مختلف است.

  • ایجاد عروسک
  • ایجاد نخ
    • به دام انداختن: پی قادر است با نخ‌های خود فرد به گرفتار و متوقف کند.
    • دستکاری بدن: با اتصال رشته نخ‌های او به بدن یک انسان، پی قادر است فرد را همانند یک عروسک کنترل کند.
    • خط ارتباطی: ظاهرا او می‌توان از رشته نخ‌های خود به عنوان سیم ارتباطی استفاده کند و همچنین از آن به مانند تله‌پاتی برای صحبت کردن با افراد استفاده کند.