ویکی خدای دبیرستان

جاج او

اشتراک‌گذاری

جاج او

Judge O

جاج او - خدای دبیرستان

نام مستعار

دبل اژدها
ارباب اژدها

سن

۳۷

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

چاریوک

اژدها-کش

پیشه

قاضی

وابسته به

صداگذار

یوکی کایدا

قاضی یا جاج او (Judge O) با نام واقعی یانگ سوچون یکی از اعضای قضات است. او یو میرا را برای مسابقات G.O.H جذب کرد. بعد از راگناروک او به بخشی از گروه شش تبدیل شد.

توانایی‌ها

جاج او توانایی کنترل آتش و استفاده از آن در مبارزه‌ها به شیوه‌های مختلف را دارد. طبق گفته کیو، او قوی‌ترین قاضی است و در صورت مبارزه‌ی جدی هیچ کدام از قاضی‌ها نمی‌توانند او را شکست دهند. کیو همچنین اظهار کرده است که او اولین مسابقات G.O.H را برنده شده است.

 • استقامت فرا انسانی
 • شمشیرزنی

چاریوک

اژدها-کش: چاریوک او امکان احضار کردن و فرمان دادن به اژدهایان را می‌دهد. اغلب او ابتدا با اژدهایان مبارزه تا آن‌ها را تسلیم خود کند.

 • اژدهای قرمز: اولین اژدهای او که یک اژدهای بزرگ ماده به اندازه‌ی یک ساختمان چند طبقه است.
 • اژدهای سیاه: دومین اژدهای او که آن را پس از راگناروک به دست آورد. اندازه‌ی و توانایی‌های آن تقریبا شیبه به اژدهای قرمز است.
 • بچه‌های اژدها: چندین بچه از اژدهای قرمز و سیاه که هر یک ظاهر خاص خود را دارند.
  • دستکاری آتش
  • بازسازی
  • چند-شکلی: اژدهایان او امکان تبدیل شدن به یک فرم انسان-نما را دارند.
  • ارتش اژدها: با قربانی کردن یک دندان بچه‌های اژدها می‌توانند ارتشی از سربازان اسکلتی را احضار کنند که به اراده‌ی خود مبارزه می‌کنند.