ویکی خدای دبیرستان

جاج آر

اشتراک‌گذاری

جاج آر

Judge R

جاج آر - خدای دبیرستان

نام مستعار

پسر خدا

سن

ناشناخته

نژاد

نیمه-خدا
انسان (بعد از جذب مادر)

جنسیت

مذکر

سبک

قرارداد اجباری

چاریوک

چاریوک باد ناشناخته
طمع اصلی

پیشه

قاضی (قبلا)
کشیش (قبلا)
اسقف (قبلا)
امپراتور جید

وابسته به

بستگان

امپراتور جید (پدر)
مادری بی‌نام
ریا (مادرخوانده)
اردون(برادر ناتنی)
جوالا (برادر ناتنی)
لوت (برادر ناتنی)

صداگذار

چیکاهیرو کوبایاشی

قاضی آر یا جاج آر (Judge R) عضوی از قضات بود که به جذب افراد در مسابقات G.O.H می‌پرداخت. او کسی بود که جین موری را برای این مسابقات انتخاب کرد. او بعدها به پارک موبونگ خیانت کرد و از قضات جدا شد، و به یک اسقف از سازمان نوکس تبدیل شد که با نام مستعار جدید اولتیو آر شناخته می‌شد. ابتدا تصور می‌شد این ترفندی برای نابودی نوکس از درون است، اما آر به هر دوی موبونگ و پادشاه نارو زد تا خودش به امپراتور جدید تبدیل شود، و این موضوع را افشا کرد که او بخشی از اولین آزمایش پادشاه بوده است.

تاریخچه

آر فرزند پادشاه و معشوقه انسانی او بود. این پادشاه از او و مادرش به عنوان بخشی از آزمایش خود برای به دستیابی به جاودانگی استفاده کرد و آر را زمانی که در رحم بود با چاریوک طمع آغشته کرد. بر خلاف آزمایشات قبلی، آر و مادرش با وجود فرسایش بدنی که طمع ایجاد می‌کرد جان سالم به در بردند. مادر موفق به فرار شد اما پس از آن سقوط کرد. آر با تشویق مادرش او را خورد، و این موضوع باعث شد تا آر به یک انسان تبدیل شود. پس از آن که او یک آزمایش ناموفق دانسته شد، قرار شد تا از بین برد اما آر فرار کرد و زنده ماند. افرادی که در نزدیکی او زندگی می‌کردند متوجه شده بودند که او پیر نمی‌شود و نمی‌میرد، و از این آن‌ها قصد داشتند استخوان‌های او را بخورند تا بیماری‌های خود را درمان کنند. آن‌ها آر را محاصره کردند و او را از هم بشکافند تا این که پارک موبونگ او را نجات داد.

توانایی‌ها

جاج آر یک مبارز بسیار ماهر است زیرا اولین کسی بود که جین موری را شکست داد. او قادر شد دسته‌ای عظیم از درختان را با یک مشت نابود کند و نبرد او با کیو باعث تخریب بسیار محیط پیرامون شد.

پس از پیوستن به نوکس، او قدرت‌های جدیدی پیدا کرد که باعث شد به مقام اسقف برسد، چیزی که کیو به شوخی از آن با عنوان «استفاده از کد تقلب» یاد کرده است. او دارای یک توانایی بود که او از سایر اسقف‌ها متمایز می‌کرد و آن امکان فعال کردن آرک (Ark) بدون اجازه یا تایید پادشاه بود، چیزی که اسقف‌های دیگر و پادشاه آن را غیرممکن تصور می‌کردند. بعدا مشخص شد که این توانایی او همانند فردی با خون پادشاهی است.

 • قدرت فرا انسانی
 • سرعت فرا انسانی
 • پایداری فرا انسانی
 • تحمل فرا انسانی
 • ایجاد حصار
 • طول عمر و جاوادنگی
 • پنهان شدن
 • مبارز تن به تن

چاریوک

قرارداد اجباری: مهارت آر بر چاریوک استثنایی است، چرا که او قادر است قدرت دو خدای زنده را بدون رضایت آن‌ها و با زور از آن خود کند.

چاریوک باد ناشناخته: چاریوک اصلی او هنوز توضیح داده نشده است اما به نظر می‌رسد که حول دستکاری باد می‌چرخد.

طمع اصلی: آر یک مورد نادر از موجودی است که با چاریوک طمع متولد شده است. طمع نسخه‌ای اصلی است که با آنچه توسط جگال تک و دیگران استفاده می شود، تفاوت دارد. اسقف بایرون اظهار کرده است كه طمع او از دیگران قدرتمندتر است زیرا با فرسایش قدرتمند خود می‌تواند هر چیزی را در زمین ببلعد. طمع آر حتی قدرت مقاومت در برابر چشم سوم پادشاه را نیز دارد.

 • قدرت جذب: طمع به آر اجازه می‌دهد تا قدرت‌های سایر موجودات را جذب کند.
 • قدرت ادغام: چاریوک طمع می‌تواند تمام قدرت‌هایی که قبلا مصرف کرده تا آشکار کند.
 • قدرت انتقال: او قادر است قدرت ربوده شده را به فرد دیگری که طمع اصلی را در بدن دارد منتقل کند.
 • شکستن تابو: با سنگ‌های انرژی که توسط نوکس در سراسر دنیا قرار گرفته و با کمک طمع، آر قادر به شکستن تابوهای قرار گرفته روی انسان‌ها است.
 • رستاخیز: آر با استفاده از سنگ انرژی و طمع قادر به برگرداندن موجودات مرده به حیات است.

دستکاری نیروی بنیادی

جذب توانایی‌های فیزیکی پادشاه به آر اجازه می‌دهد تا از برخی از توانایی‌ها این پادشاه استفاده کند، با این حال او ادعا کرده است که کنترل دقیقی روی آن ندارد، همانند هان دائه‌وی که روی قدرت به ارث برده‌ی خرد حکیم کنترل کامل ندارد.

 • دافعه
 • جاذبه (کشش)
 • دستکاری گرانش