ویکی خدای دبیرستان

تاتاگاتا

اشتراک‌گذاری

تاتاگاتا

Tathagata

تاتاگاتا - خدای دبیرستان

نام مستعار

بودا
خدای برتر
میتریا

نژاد

جنسیت

مذکر

وابسته به

اولین نمایش

وبتون:
چپتر ۱۰۸ (اسکلت)
چپتر ۱۸۴ (بدن کامل)
چپتر ۴۷۶ (به عنوان میتریا)

تاتاگاتا (Tathagata) خدایی است که به سان ووکونگ دستور داد تا به هند برود. مدت‌ها پیش از شروع داستان خدای دبیرستان، او یک خدای برتر بود که حتی فراتر از خدایان بود.

تاریخچه

در برهه‌ای از زمان، او از هفائستوس خواست كه با استفاده از ۴۸ هزار روح، شمشیری به نام او بسازد، و سپس هفائستوس را به شدت مجروح كرد.

تاتاگاتا در برابر سان ووکونگ جنگی داشت که در نهایت با باخت سان ووکونگ به پایان رسید. او سان ووکونگ را پس از این باخت به سفری در هند فرستاد.

۱۰۰ سال پیش، تاتاگاتا از شاه میمون ناراضی بود چرا که او پس از سرگردانی در هند در آخرین آزمون خود برای تبدیل شدن به بودا ناکام بود. او باری دیگر با پادشاه میمون نبردی را انجام داد و سرانجام در این نبرد کشته شد.

سر تکه تکه شده‌ی او روی ماه رها شد که توسط ایالات متحده یافت شد و DNA آن و همچنین سلاح رویی جینگو از آنجا استخراج شد.

توانایی‌ها

از توانایی‌های تاتاگاتا چیز زیادی شناخته نشده است به غیر از این که او موفق شده بود قبل از مرگش صدمات جدی به سان ووکونگ بزند. خدایان دیگر نیز به توانایی‌های او اطمینان داشته‌اند. در مقطعی اوکوانگ ادعا کرد که شکست او به معنای شکست خدایان است. تاتاگاتا به عنوان خدایی برتر، موجودی بالاتر از هم-نوعان خود بود.

اودین فاش کرد که تاتاگاتا بسیار قدرتمندتر از پادشاه میمون است. پادشاه میمون نیز این موضوع را تصدیق کرد و مجبور شد استاد خود یعنی تانگ سنگزانگ را ببلعند تا قدرتش افزایش یابد و این خدای برتر را شکست دهد.