ویکی خدای دبیرستان

بعل‌الذباب

اشتراک‌گذاری

بعل‌الذباب

Beelzebub

بعل‌الذباب - خدای دبیرستان

نام مستعار

ارباب مگس‌ها

نژاد

جنسیت

مذکر

پیشه

ارباب آسمان اول (قبلا)

وابسته به

قلمروی آسمانی
اربابان قلمروهای آسمانی (قبلا)

اولین نمایش

چپتر ۱۷۶، چپتر ۲۷۱ (وبتون)

بیلزبات یا بعل‌الذباب (Beelzebub) که همچنین با عنوان ارباب مگس‌ها شناخته می‌شود، یک خدای عالی‌رتبه بود که قدرت نعمت خدا را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد. او پیش از آن که توسط ۶۶۶:سیتن شکست بخورد، یک ارباب قلمروی آسمانی بود.

توانایی‌ها

 بعل‌الذباب به عنوان یک خدای عالی بسیار قدرتمند است. فرض بر این است که او یکی از قدرتمندترین خدایان آسمان اول است که تنها ۶۶۶:سیتن قادر به پیشی گرفتن از او شده است، کسی که جایگاه او را تصاحب کرد.

  • تصرف: او همانند نگهبان نه-دم قادر به تصرف فرد قراردی خود است.
  • قدرت فرا انسانی
  • پایداری فرا انسانی
  • پرواز

دومین مرحله

بعل‌الذباب

او همانند گارودا، میکائیل و یوریل دارای یک فرم دوم است. در این فرم، بال‌های او به شش برابر اما کوچکتر از حالت اول می‌شود. همچنین بال‌های خفاشی شکل بیشتری مثل زائده روی بدن او جوانه می‌زند.

  • بازسازی بدن
  • قدرت تقویت‌یافته

سومین مرحله

بعل‌الذباب

بعل‌الذباب همچنین دارای یک مرحله سوم است که در آن او ضمن حفظ بال‌های خفاشی خود، به یک ترکیبی مگس زنبور عظیم می‌شود.