ویکی خدای دبیرستان

بال‌هائه

اشتراک‌گذاری

بال‌هائه

Balhae

موقعیت

قلمروی انسانی، شمال موجین

بال‌هائه (Balhae) یک سازمان تروریستی ضد دولتی است که توسط لی سوجین رهبری می‌شود.

هدف این سازمان سرنگونی دولت جهانی با ریاست جمهوری پارک موبونگ است. همچنین آن‌ها به دنبال بازیابی افتخار هنرهای رزمی و قدرت‌های وام‌گرفته شده هستند.

لی سوجین، رهبر این سازمان و عضوی از گروه شش است که با نام بال‌هائه شمالی شناخته می‌شود. اعضای بال‌هائه متشکل از افرادی از کره شمالی شامل گانگ مانسوک، ما بورا، و گوام گی هستند.