بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اژدهایان

اشتراک‌گذاری

اژدهایان (Dragons) نژادی از شیطان‌ها واقع در قلمروی سیج و یکی از حیوانات مقدس هستند. آن‌ها موجوداتی افسانه‌ای هستند که خصوصیاتی شبیه به مارها و خزندگان دارند و در بسیاری از افسانه‌های فرهنگ‌های مختلف حضور دارند.

اژدهایان
اژدهای سبز چینی

شرح

اژدهایان قلمروی سیج شبیه به اژدهایان اسطوره‌های شرق آسیا و غرب هستند. بدن آن‌ها مارپیچی شکل است و در پشت آن‌ها خارهایی مثلثی-شکل وجود دارد. دندان‌های بزرگ نیش، چشم‌های سفید، یال سفید و شاخ از دیگر خصوصیات آن‌ها است.

همه‌ی اژدهایان به طور غریزی از حضور گارودا حتی پس از مرگش هراس دارند.

توانایی‌ها

آن‌ها شیاطینی کاملا وحشی و نیرومند هستند. توانایی‌های آن‌ها ممکن است بر اساس گونه‌شان متفاوت باشد. همه آن‌ها دارای قدرت پرواز هستند و سلاح اصل‌شان نفس‌شان (آتشین، یخی یا صاعقه) است. وقتی کسی از یک اژدها به عنوان چاریوک خود استفاده می‌کند، چشمانش تغییر می‌کند تا با اژدهای خود مطابقت داشته باشد.

  • اشک‌ها: اشک‌های آن‌ها به عنوان یک حیوان مقدس دارای تونایی التیام است.
  • حمله نفس: نفس هر اژدها با دیگری متفاوت است. این حمله بسیار قدرتمند است و یک حصار نمی‌تواند جلوی آن مقاومت کند.
  • بازسازی: حداقل یکی از گونه‌های آن‌ها دارای توانایی بسیار بالایی در بازسازی بدن است.
صفحات دیگر