ویکی خدای دبیرستان

آسمان‌خراش

اشتراک‌گذاری

آسمان‌خراش (The Skyscraper) برجی است که مالکان دنیا بر آن حکمرانی می‌کنند. این آسمان‌خراش طبقات قلمروی آسمانی را در خود جای داده است.

آسمان‌خراش

تاریخچه

آسمان‌خراش از ۷۰۰۰ طبقه تشکیل شده است که هر کدام شامل یک دنیا می‌شود. تسخیر کردن طبقات به تدریج نسبت به طبقات قبلی دشوارتر می‌شود. در پایین این برج صاحبان جهان زندگی می‌کنند و آن‌ها بر هفت طبقه‌ی پایینی برج حاکم هستند که دشوارترین طبقات برای فتح کردن هستند. نگهبانان دروازه از ورودی این هفت طبقه محافظت می‌کند تا مطمئن شوند که فقط کسانی که شایستگی دارند از آن عبور کنند. برای این که فردی بتواند از در این هفت طبقه پیشروی کند، باید ارباب هر طبقه را شکست دهد.