Ghost of Tsushima

چشمه‌های آب گرم

اشتراک‌گذاری
چشمه‌های آب گرم
جین در یک چشمه آب گرم

چشمه‌های آب گرم (Hot springs) مکان‌های ویژه‌ای در تسوشیما هستند. جین ساکای می‌تواند در این چشمه‌ها بدن و ذهن خود را استراحت بدهد، میزان حداکثر سلامتی را افزایش دهد و روی یک شخصیت یا عنصر داستانی تامل کند.

در مجموع ۱۸ چشمه آب گرم وجود درد که بازدید از تمام آن‌ها منجر به باز شدن ست زره فوندوشی می‌شود.

نقشه چشمه‌ها

چشمه‌های آب گرم چشمه‌های آب گرم Kamiagata hot springs
نقشه چمشه‌های آب گرم ایزوهارا نقشه چمشه‌های آب گرم تویوتاما نقشه چمشه‌های آب گرم کامیاگاتا