Ghost of Tsushima

چارم (Charm)

اشتراک‌گذاری

افسون‌ها یا چارم‌ها (Charms) آیتم‌هایی Ghost of Tsushima هستند که برای جین چه در داخل نبردها و چه در خارج از آن‌ها مزیت دارند. این آیتم‌ها با بازدید کردن از معبدهای ایناری یا انجام دادن ماموریت‌های جانبی مختلف به دست می‌آیند. چارم‌ها بر گرفته از اوماموری هستند، سنگ‌های سنتی ژاپنی که در دنیای واقعی اغلب در معبدهای شینتو و بودا فروخته می‌شوند.

نام
نوع
توضیح
تصویر
Charm of Okuninushi
چارم (Charm)
خارج از نبرد به تدریج سلامتی را بازیابی می‌کند.
چارم (Charm)
Charm of Toxic Demise
چارم (Charm)
Wind chimeها تولید سم می‌کنند که دشمنان در صورت برداشتن آن‌ها کشته می‌شوند.
Charm of Toxic Demise
Charm of Unseen Respite
Utility charm
بمب‌های دود ۲۵٪ از سلامتی را بازمی‌گردانند.
Charm of Unseen Respite
Charm of Ferocity
Offense charm
افزایش متوسط ضربات نزدیک (Melee)  
Charm of Bludgeoning
Offense charm
افزایش متوسط ضربات استاگر (Stagger)  
Charm of Dual Destruction I
Offense charm

شانس ۵٪ درصدی حملات در وارد کردن زیان دوبرابر

 
Charm of Dual Destruction II
Offense charm
شانس ۱۰٪ درصدی حملات در وارد کردن زیان دوبرابر  
Charm of Efficiency
Offense charm

افزایش ۱۵٪ در سرعت زه کردن و ریلود کردن

 
Charm of Immunity
Defense charm

شانس ۱۵٪ برای بی‌ضرر بودن تیرهای دشمن

 
Charm of Unwielding I
Defense charm

کاهش متوسط ضربات دریافت کرده وقتی سلامتی ۵۰٪ یا کمتر است.

 
Charm of Unwielding II
Defense charm
کاهش بسیار ضربات دریافت کرده وقتی سلامتی ۵۰٪ یا کمتر است.  
Charm of Precision
Offense charm

افزایش متوسط ضربه تیر

 
Charm of Nigihayahi-no-Mikoto
Defense charm

وارد کردن زیان متوسط اضافه در صورت پر بودن سلامتی

 
Charm of Kagu-Tsuchi
Defense charm

وارد کردن زیان اضافه وقتی سلامتی ۵۰٪ یا کمتر است.

 
Charm of Ryuujin
Utility charm

بازیابی ۱ کونای بعد از اجرای یک جاخالی کامل (Perfect Dodge)

 
Charm of Takemikazuchi
Offense charm

کشتن یک دشمن باعث افزایش زیان ضربات نزدیک به مقدار کم و برای چند ثانیه می‌شود.

 
Charm of Shinatsuhiko
Offense charm

استاگر کردن یک دشمن به مدت ۶ ثانیه از قطع کردن ضربات نزدیک جلوگیری می‌کند.

 
Charm of Susanoo
Offense charm

دشمنان استاگر شده ۳۰٪ شانس بیشتر در زمین‌گیر شدن دارند.

 
Charm of Izanagi
Offense charm

انجام یک هدشات، ۴۰٪ شانس برای بازگشت یک تیر دارد.

 
Charm of Azumi-no-Isora
Stealth charm

تیرها در زمان اصابت بی‌صدا می‌شوند.

 
Charm of Amaterasu
Defense charm

کشتن دشمنان میزان متوسطی از سلامتی را باز می‌گرداند.

 
Charm of Izanami
Defense charm

اراده‌ی آهنی (Iron Will) حالا ۵۰٪ از حداکثر سلامتی شما را بازیابی می‌کند.

 
Charm of Mizu-no-Kami
Defense charm

اجرای دفع کردن، دفع کردن کامل، و جاخالی کامل راحت‌تر می‌شود.

 
Charm of Ikazuchi-no-Kami
Stealth charm

Perkها و توانایی‌های مرتبط به وحشت‌زده کردن ۲۵٪ بیشتر احتمال رخ دادن دارند.

 
Charm of Incineration
Offense charm

دشمنان تحت تاثیر بمب‌های پودر سیاه آتش گرفته و دشمنان اطراف را می‌سوزانند.

 
Charm of Hoori-no-Mikoto
Stealth charm

پنهان باقی ماندن در زمان کشتن دشمان از درون چمن

 
Charm of Tsukuyomi
Offense charm

دشمان ترور شده آیتم‌ها و مهمات بیشتری را به جا می‌گذارند.

 
Charm of Toxic Demise
Stealth charm

Wind Chimeها بخار سمی رها می‌کنند.

 
Charm of Inari
Utility charm

افزایش در جمع‌آوری آیتم‌ها، predator hideها، بامبو، و چوب سرخدار.

 
Charm of Hidden Blades
Utility charm

پرتاب دو کونای اضافی

 
Charm of Uneven Standing
Offense charm

بمب‌های چسبناک تمام اهداف تحت تاثیر را زمین‌گیر کرده و برای مدت بیشتری آن‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند.

 
Charm of Advantage
Offense charm

سلاح‌های گوست ۲۰٪ بیشتر زیان وارد می‌کنند.

 
Charm of Inari’s Might
Defense charm

افزایش سلامتی و زیان ضربات نزدیک به مقدار بسیار زیاد

 
Yuriko’s Keepsake
Offense charm

تیرها ۱۵٪ شانس بیشتر در مسموم کردن دشمنان دارند.

 
Charm of Swift Return
Utility charm

تیرهای استاندارد از دست رفته ۲۵٪ شانس بازیابی دارند.

 
Charm of Resistance I
Defense charm

کاهش تمام زیان‌های وارد شده به میزان اندک

 
Charm of Resistance II
Defense charm
کاهش تمام زیان‌های وارد شده به میزان متوسط  
Charm of Resistance III
Defense charm
کاهش تمام زیان‌های وارد شده به میزان زیاد  
Charm of Vitality
Defense charm
افزایش متوسط سلامتی  
Charm of Immunity
Defense charm

۱۵٪ شانس برای بی‌ضرر بودن تیرهای دشمن

 
Charm of Broken Barriers
Defense charm

شکستن دفاع دشمن ۱۵٪ از Resolve را به همراه دارد.

 
Charm of Rejuvenation
Defense charm

بازیابی آرام و تدریجی تا ۲ Resolve در مبارزه

 
Charm of Fortitude
Defense charm

شانس بقا در ضربات مرگبار و به دست آوردن ۲۰٪ Resolve

 
Charm of Shadows
Stealth charm

کاهش سرعت شناسایی شدن توسط دشمن تا ۱۰٪

 
Charm of the Lost Mind
Offense charm

دشمنان دچار توهم ۵۰٪ بیشتر به سایر دشمنان زیان وارد می‌کنند.

 
Charm of Fire Doctrine
Offense charm

سوزاندن یک دشمن شانس ۱۵٪ در وحشت‌زده کردن دشمنان نزدیک دارد.

 
Charm of Hidden Sight
Defense charm

دشمنان ۴۰٪ سریع‌تر از شکار کردن شما دست می‌کشند.

 
Charm of Silence
Stealth charm

کاهش سرعت شناسایی شدن توسط دشمنان به میزان ۱۵٪ و افزایش Resolve به میزان بسیار زیاد

 
Charm of Well-Being I
Defense charm

دریافت ۷.۵٪ سلامتی اضافی در زمان التیام‌بخشی

 
Charm of Well-Being II
Defense charm

دریافت ۱۵٪ سلامتی اضافی در زمان التیام‌بخشی

 
Charm of Divine Healing I
Defense charm

وقتی سلامتی ۵۰٪ یا کمتر است، التیمام‌بخشی با ۱۵٪ سلامتی اضافی همراه می‌شود.

 
Charm of Divine Healing II
Defense charm

وقتی سلامتی ۵۰٪ یا کمتر است، التیمام‌بخشی با ۳۰٪ سلامتی اضافی همراه می‌شود.

 
Charm of Resolve I
Defense charm

افزایش ۱۵٪ درصد در به دست آوردن Resolve

 
Charm of Resolve II
Defense charm

افزایش ۲۵٪ درصد در به دست آوردن Resolve

 
Charm of Fortune I
Defense charm

افزایش ۵۰٪ احتمال در رخ دادن اثراتی که رخ آن‌ها با یک درصدی همراه است.

 
Charm of Fortune II
Defense charm
افزایش ۵۰٪ احتمال در رخ دادن اثراتی که رخ آن‌ها با یک درصدی همراه است.  
Charm of Fortunate Return
Defense charm

توانایی‌ها که از Resolve استفاده می‌کنند ۱۵٪ شانس در پس دادن ۱ Resolve دارند.

 
Charm of Enduring Affliction
Offense charm

اثرات وضعیتی ۵۰٪ بیشتر باقی می‌مانند و ۵۰٪ درصد بیشتر زیان وارد می‌کنند.