Ghost of Tsushima

معبد ایناری

اشتراک‌گذاری
معبد ایناری
معبد ایناری و یک روباه

معبدهای ایناری (Inari Shrines) مکان‌هایی پنهان هستند که در سراسر جزیره تسوشیما وجود دارند. زمانی که جین یک روباه دن را پیدا کند، او باید با دنبال کردن این روباه (کیتسونه) یک معبد ایناری را مکان‌یابی کند. با فشردن دکمه R2 جین به معبد احترام می‌گذارد و پاداشی به منظور ساخت یک اسلات چارم و یا افزایش قدرت چارم‌های موجود را دریافت می‌کند.

بازیکن قادر است با استفاده از سفر سریع (Fast Travel) به محل هر روباه دن که قبلا دیده (صرف نظر از احترام گذشتن به معبد) بازگردد. در مجموع ۳۹ معبد ایناری در Ghost of Tsushima وجود دارد که بازدید از تمام آن‌ها ماسک گرگ تسوشیما را آزاد می‌کند.

معبد ایناری معبد ایناری
نقشه فاکس دن‌ها در ایزوهارا نقشه‌ی فاکس دن‌ها در تویوتاما نقشه فاکس دن‌ها در کامیاگاتا