Ghost of Tsushima

قلمروی مغول

اشتراک‌گذاری
قلمروی مغول
کمپ مغولان

قلمروی مغولان (Mongol Territories) مکان‌هایی در سراسر تسوشیما هستند که شامل کمپ‌ها، دژها، مرزعه‌ها، روستاها و دیگر مکان‌های اشغال شده توسط سربازان مغول هستند. بازیکن در هر یک از این قلمروها دارای یک سری اهداف مثل آزادسازی گروگان‌ها، اجرای فنون خاص و استفاده از سلاح‌ها مشخص است.

آزادسازی قلمروهای مغولان همچنین به پاک کردن «مه جنگ» از روی نقشه کمک می‌کند.. آزادسازی کمپ‌های کوچکتر با پاداش آهن، استیل و منابع دیگر همراه است و آزادسازی دژهای بزرگتر با پاداش طلا (برای ارتقای کاتانا) و بنرهای ساشیمونو همراه است. علاوه بر این بازیکن امتیازهای تکنیک دریافت می‌کند و وضعیت لجند جین نیز افزایش پیدا می‌کند.

در مجموع ۵۸ قلمروی مغول در بازی وجود دارد که ۲۴تا از آن‌ها در ایزوهارا، ۱۸تا در تویوتاما و ۱۶تا در کامیاگاتا است. تمام این قلمروها قابل آزادسازی هستند و در قالب ماموریت‌های سفر جین، قصه‌های تسوشیما و قصه‌های افسانه‌ای قابل رسیدگی هستند.

نکته: تعدادی از مکان‌های منطقه ایزوهارا تنها در اکت دوم بازی توسط مغولان اشغال می‌شوند و از این رو در هنگام اکت اول داستان قابل دسترس نیستند.