Ghost of Tsushima

فانوس‌های دریایی

اشتراک‌گذاری
فانوس‌های دریایی
فانوس ردیایی آریاکه

فانوس‌های دریایی (Lighthouses) مکان‌های ویژه‌ای پراکنده در سراسر جزیره تسوشیما هستند. مغولان فانوس‌های اطراف ساحل را اشغال کرده‌اند. این فانوس‌ها وضعیت لجند جین ساکای را افزایش می‌دهد.

در مجموع هشت فانوس دریایی در Ghost of Tsushima وجود دارد.

مکان‌ها

نام ناحیه Act نقشه
فانوس دریایی آریاکه نزدیکی جنگل بهاری پنهان ۱ فانوس‌های دریایی
فانوس دریایی تسوتسو قلعه اوهیرا ۱ فانوس‌های دریایی
فانوس دریایی کومودا Saicho’s Point ۱ GoT.Komoda Lighthouse location on map
فانوس دریایی آکاشیما مزرعه قدیمی برنج توگو ۲ GoT.Akashima Lighthouse location on map
فانوس دریایی کوبارا نزدیکی قلعه کویاسان ۲ GoT.Kubara Lighthouse location on map
فانوس دریایی ساگو خلیج سیبلینگ ۳ GoT.Sago Lighthouse location on map
فانوس دریایی کین نزدیکی روستای ایوای ۳ GoT.Kin Lighthouse location on map
فانوس دریایی جوگاکو نزدیکی بندر ایزومی ۳ GoT.Jogaku Lighthouse location on map