Ghost of Tsushima

ضربه بامبو

اشتراک‌گذاری
ضربه بامبو
جین در حال آماده شدن برای ضربه بامبو

ضربه بامبو یا بامبو استریک (Bamboo strike) یک مینی-گیم است که بازیکن می‌بایست با ضربه زدن به ستون‌های بامبو، یک امتیاز را به منظور دریافت بیشتر resolve به دست آورد.

جین ساکای در هنگام یافتن یک بامبو استریک اقدام به بریدن سه ستون بامبو خواهد کرد. هر یک از ستون‌ها نیاز به فشردن یک دکمه مشخص دارند که بازیکن می‌بایست در یک بازه زمانی کوتاه آن دکمه را بزند. بامبوها به تدریج اضافه می‌شوند تا به عدد هفت برسد و در نهایت با کامل کردن مینی-گیم، یک بخش از resolve جین پیشرفت می‌کند.

مکان‌ها

در مجموع ۱۶ بامبو استریک در جزیره تسوشیما وجود دارد.

ضربه بامبو ضربه بامبو Kamiagata bamboo strikes
نقشه بامبو استریک‌ها در ایزوهارا نقشه بامبو استریک‌ها در تویوتاما نقشه بامبو استریک‌ها در کامیاگاتا