Ghost of Tsushima

ستون افتخار (Pillar of Honor)

اشتراک‌گذاری
ستون افتخار (Pillar of Honor)
ستون افتخار

ستون افتخار (Pillar of Honor) یک نوع معبد است که توسط اولین جیتوی تسوشیما برای احترام به سامورایی‌های که جانشان را در مسیر صلح جزیره فدا کردند، ساخته شده است.

در مجموع ۲۳ ستون افتخار در تسوشیما وجود دارد که هر کدام حامل یک کیت شمشیر است که این کیت‌ها به منظور شخصی‌سازی کاتانا و تانتو استفاده می‌شود. از این رو دستیابی به این ستون‌ها تنها برای اهداف تزئینی است و هیچ مزیت دیگری در مهارت‌ها یا فنون ندارد.

نقشه‌ی ستون‌ها

ستون افتخار (Pillar of Honor) ستون افتخار (Pillar of Honor) Kamiagata pillars of honor
نقشه‌ی ستون‌های افتخار در ایزوهارا نقشه‌ی ستون‌های افتخار در تویوتاما نقشه‌ی ستون‌های افتخار در کامیاگاتا