Ghost of Tsushima

سامورایی

اشتراک‌گذاری
سامورایی
صف قبیله سامورایی

سامورایی‌ها نیروی نظامی روی جزیره تسوشیما هستند. حضور آن‌ها پس از شروع حمله مغولان بسیار کمرنگ شد و تنها جین ساکای و تعدادی دیگر از از سامورایی‌ها در جزیره باقی مانده‌اند.

شرح

جین در Ghost of Tsushima قادر به استفاده از تاکتیک‌هایی بر اساس تمرینات سامورایی، و همچنین فنون ننگین گوست است. جین در تسوشیما بزرگ شده است و از همان دوران جوانی تمرینات سامورایی را شروع کرده است. او محافظت از این جزیره و مردمش را وظیفه‌ی خود می‌داند و مردم نیز احترام زیادی برای او به عنوان یک سامورایی قائل هستند.