Ghost of Tsushima

ریزالو (Resolve)

اشتراک‌گذاری

اراده یا ریزالو (Resolve) میزان توان جین ساکای به عنوان یک سامورایی است، و به او اجازه می‌دهد تا خودش را از جراحت‌های حیاتی بازیابی کند یا فنون ویژه را اجرا کند. جین استفاده از ریزالو را در زمانی که با لرد شیمورا تمرین می‌کرد آموخت. او در واقع خود را التیام نمی‌دهد بلکه با درد می‌جنگد و جراحات او به تدریج بهبود پیدا می‌کند.

جین قادر است با دفع کردن حملات (Parry) و کشتن دشمنان ریزالو به دست آورد. بازیکن با پیشروی در بازی و با انجام بامبو استریک‌ها قادر به افزایش میزان ریزالو است.

حملات افسانه‌ای (Mythic) نیاز به ریزالو دارند و برخی از حملات بخش بزرگ یا تمام ریزالو را به خود اختصاص می‌دهند، از این رو بازیکن باید در استفاده از ریزالو و این نوع حملات استراتژی داشته باشد.