Ghost of Tsushima

دوئل

اشتراک‌گذاری
دوئل
دوئلی در حالت سینمایی

دوئل‌ها (Duels) سکانس‌هایی از روایت مبارزه در Ghost of Tsushima هستند که نبردهای سینمایی تک به تک را نمایش می‌دهد. در طی این دوئل‌ها جین ساکای در برابر شمشیرزن‌های ماهر دیگر قرار می‌گیرد. بسیاری از دوئل‌ها اختیاری هستند و جین ممکن است در حین ماموریت خود در آن‌ها شرکت کند یا نکند.

در مجموع ۲۵ دوئل در بازی وجود دارد که شش تا از آن‌ها در قالب داستان اصلی بازی قرار گرفته است. سایر دوئل‌ها در قالب ماموریت‌های جانبی مختلف، یا به واسطه‌ی آزادسازی قلمروها، و یا در جهان بازی قابل دستیابی هستند.

دوئل‌های داستان

در مجموع شش دوئل داستانی که در ماموریت‌های اصلی وجود دارد.

دوئل‌های جهان باز

پنج دوئل در دنیای بازی قابل کشف است.

 • دوئل با یاسوماسا
 • دوئل با هیروتسونه
 • دوئل با توموتسوگو
 • دوئل با کیوچیکا
 • دوئل با کانتومو

دوئل‌های آزادسازی قلمروها

چهار دوئل برای آزادسازی پایگاه‌ها وجود دارد.

 • دوئل با وارلرد هارونوری
 • دوئل با وارلرد دوگار
 • دوئل با ژنرال بارتو
 • دوئل با ژنرال دوگشین

دوئل‌های قصه‌های افسانه‌ای

در ماموریت‌های مرتبط با قصه‌های افسانه‌ای (Mythic tales) شش دوئل وجود دارد.

 • دوئل با کائده
 • دوئل با یاسوهیرا کوگه
 • دوئل با تنگو شیطانی
 • دوئل با روح یاریکاوا
 • دوئل با کوجیرو
 • دوئل با بتومارو

دوئل‌های قصه‌های تسوشیما

در ماموریت‌های جانبی قصه‌های تسوشیما چهار دوئل وجود دارد.

 • دوئل با جینروکو
 • دوئل با خیانتکار
 • دوئل با آلتان
 • دوئل با سنتوکی