Ghost of Tsushima

باد راهنما

اشتراک‌گذاری
باد راهنما
جین در حال استفاده از باد راهنما

باد راهنما (Guiding Wind) یک کمک‌رسان پیمایشی است که توسط جین ساکای استفاده می‌شود و به بازیکن کمک می‌کند تا جزیره تسوشیما و اسرار آن را کشف کند. این باد در واقع تجسمی از لرد ساکای، پدر جین است (و پرنده قناری زرد رنگ پیرامون جین نیز تجسم مادر اوست).

از آنجایی که هیچ نشانگری برای مسیریابی وجود ندارد، بازیکن با استفاده از باد راهنما و البته با استفاده از زره Travelers Gear قادر به یافتن مواردی چون ستون‌های افتخار یا بنرهای ساشیمونو است.

در مجموع شش نوع باد راهنما وجود دارد که هر کدام مرتبط به مسیریابی مکان‌های خاصی است. به غیر از نوع پیشفرض، پنج باد دیگر برای بهره بردن نیاز به خرج کردن یک امتیاز تکنیک دارند. این شش نوع باد به شرح زیر است:

  • پیش‌فرض
  • باد ایناری (روباه‌ها / معبدهای ایناری)
  • باد غرور (ستون‌های افتخار و ونیتی گیر)
  • باد سلامتی (چشمه‌های آب گرم)
  • باد اراده (بامبو استریک‌ها)
  • باد افسون‌ها (معبدهای شینتو)