Ghost of Tsushima

استنس (Stance)

اشتراک‌گذاری
استنس (Stance)
جین ساکای در حال استفاده از استنس سنگ

موضع یا استنس (Stance) انواع مختلفی از شیوه‌های مبارزه هستند که جین ساکای می‌تواند در زمان مبارزه اتخاذ کند. هر استنس شامل مجموعه‌ای از فنون حمله است که بازیکن در هر زمان می‌تواند بین آن‌ها سوییچ کند. هر استنس می‌تواند در برابر دشمنان مختلف اثرگذاری متفاوتی داشته باشد.

 

در مجموع پنج استنس وجود دارد که با عنوان سنگ، آب، باد، ماه و روح شناخته می‌شود. تعویض بین این موضع‌ها با نگه داشتن کلید R2 انجام می‌گیرد.