ویکی Gears of War

هالو (Hollow)

اشتراک‌گذاری
هالو (Hollow) Gears of War

داده‌های آدام فنیکس از Hollow

هالو (Hollow – به معنای حفره) یک شبکه تونل زیرزمین در زیر سطح سیاره سرا است که اقامتگاه لوکاست‌ها و سایر موجودات زیرزمینی است.

هالو در پوسته سرا واقع شده که به دو بخش هالوی داخلی و هالوی خارجی تقسیم می‌شود. حفره‌های خارجی نزدیک به سطح سیاره هستند و توسط انسان‌ها به منظور استخراج امولشن جستجو شده‌اند. حفره‌های داخلی در عمق زمین قرار دارند و ظاهرا خاستگاه تمدن لوکاست هستند. سرنوشت کنونی هالو پس از عملیات حمله‌ی Lightmass نامشخص است، عملیاتی که طی آن بیشتر هالوی خارجی تخریب شد و هالوی داخلی نیز با غرق شدن شهر جاسینتو مملو از آب شد. هر دوی این نواحی حاوی موجودات زیرزمینی مختلفی اعم از سوسک‌های کوچک تا کرم‌های ریفت غول‌آسا هستند.