ویکی Gears of War

لوکاست هورد (Locust Horde)

اشتراک‌گذاری

لوکاست هورد

Locust Horde

لوکاست هورد (Locust Horde) Gears of War

مقام رهبر

ملکه

رئیس حکومت

ملکه میرا

فرمانده‌ها

  • اوزیل اراک
  • اوزیل رام
  • کیتور اسکورگ

قانون‌گذار

مجلس لوکاست

پایتخت

نکسوس

زبان

  • تیران (صحبت کردن)
  • رون‌های لوکاست (نوشتن)

نماد دینی

سه‌گانگی کرم‌ها

تاریخ بنیان

اوایل دوران پندولوم

تاریخ تضعیف شدن

دوم فراست، ۱۴ A.E

تاریخ سازمان‌دهی مجدد

  • دوم فراست، ۱۴ A.E در قالب Queen’s Guard
  • دوم فراست، ۱۴ A.E در قالب Savage Locust

تاریخ فروپاشی

۱۷ A.E

تاریخ ترمیم شدن

۴۲ A.E در قالب اسوارم

لوکاست هورد (Locust Horde) که همچنین توسط انسان‌ها با نام ارتش لوکاست و توسط خودشان با عنوان هورد شناخته می‌شوند، نژادی از خزندگان انسان‌نما هستند که پیش از روز ظهور در نواحی زیرزمینی سرا یعنی Hollow ساکن بودند.

مشخص نیست که چه مدتی لوکاست هورد در هالو ساکن بوده اما این موضوع آشکار شده که خلقت آن‌ها بعد از پروژه پژوهشی دکتر نیلز سمسون بوده است. در این پروژه بچه‌های معدنچیان آلوده شده به Imulsion مورد آزمایش قرار می‌گرفتند تا راهی برای درمان بیماری آن‌ها (Rustlung) پیدا شود. طی این آزمایشات DNA موجودات بومی Hollow با بچه‌ها ترکیب شد و منجر به ایجاد سایرها می‌شد. پس از بسته شدن تاسیسات مربوط به این آزمایشات، نیلز سمسون با گروهی از دانشمندان به همراه موضوعات آزمایشی خود به کوه کادار نقل مکان کردند. در آنجا آن‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی یک بچه به نام میرا که نسبت به Imulsion مصون بود و DNA سایرها اقدام به ایجاد لوکاست هورد کردند. به این ترتیب Hallow واقع در زیر کوه کادار به عنوان پایتخت لوکست و با نام نکسوس تاسیس شد. مدت کوتاهی پیش از روز ظهور، لوکاست هورد در کنار هدف اصلی خود تصمیم گرفت تا نژاد انسان را به کلی نابود کند. هدف اصلی آن‌ها سکونت روی سطح سرا بود. لوکاست هورد به مدت هفت سال درگیر یک جنگ داخلی با لمبنت لوکاست بود و این موضوع باعث شده بود تا آن‌ها که تحت فشار بودند مجبور شدند به سطح زمین بروند و برای تصاحب سطح زمین جنگی را با انسان‌ها رقم بزنند. تمام تلاش‌های انسان‌ها برای مذاکره به خشونت انجامید اگرچه پروفسور آدام فنیکس باور داشت که می‌توان به طور صلح‌آمیز به این جنگ پایان داد.

بیشتر ارتش لوکاست از یک نژاد متداول یعنی درون‌ها تشکیل شده است. عمده تکنولوژی هورد از تکنولوژی انسان‌ها ربوده شده است، با این حال آن‌ها قادر به توسعه برخی از تکلولوژی مختص خود مثل سلاح‌های کوچک، سلاح‌ها سنگین، زره‌ها و معماری هستند و همین طور فهم قابل توجهی در فناوری رایانه‌ای دارند. سلاح‌های دستی لوکاست به نظر در همان سطح سلاح‌های انسان‌ها است اما مهمات آن‌ها که مبتنی بر تیکرها و نمسیست‌ها است جنبه‌ی بیولوژیکی بالاتری دارند.