ویکی Gears of War

لامبنت (Lambent)

اشتراک‌گذاری

لامبنت

Lambent

لامبنت (Lambent) Gears of War

خاستگاه

سرا، هالوو

تاریخ مرگ

۱۷ AE

گونه

ارگانیسم انگلی

دوران‌ها

  • جنگ‌های پندولوم
  • جنگ لامبنت
  • جنگ شورش طردشدگان
  • همه‌گیری لامبنت

موارد قابل توجه

  • تقریبا قادر به آلوده کردن همه موجودات
  • حساس به امواج تشعشعات

وابسته به

امولشن

لامبنت (Lambent) که توسط انسان‌ها Glowie نیز خطاب می‌شوند، گونه‌هایی آلوده شده و جهش‌یافته از لوکاست‌ها، انسان‌ها و حیوانات روی سیاره سرا هستند که در معرض طولانی مدت Imulsion قرار گرفته‌اند.

بیشتر لامبنت‌ها از لحاظ رفتار، ظاهر، قدرت و مرگشان با هم متفاوت هستند. لامبنت اولین بار توسط مقامات COG دیده و به این موضوع پی برده شد که مردم و به خصوص معدنچی‌های ماده‌ی Imulsion چطور توسط این ماده مسموم می‌شوند و جهش پیدا می‌کنند. به شکل عمومی‌تر لامبنت‌ها زمانی توسط افراد COG مشاهده شد که این موجودات در حال مبارزه با لوکاست‌ها بودند و ظاهرا یک جنگ داخلی برای کنترل Hollow میان آن‌ها شکل گرفته بود.

آن‌ها در میان نبرد و بعد از دریافت چند ضربه این قابلیت را دارند که تغییر شکل دهند. لامبنت‌ها پس از مرگ، یا به خواست خودشان اقدام به منفجر شدن می‌کنند. این انفجار ممکن است به طور خودکار صورت نگیرد و از راه دور این انفجار صورت گیرد. لامبنت‌ها توسط آدام فنیک و سلاح ویژه‌اش یعنی سلاح اقدام متقابل با امولشن از بین رفتند.