ویکی Gears of War

شهر جاسینتو

اشتراک‌گذاری

جاسینتو

Jacinto

شهر جاسینتو Gears of War

زمان پیدایش

پیش از جنگ‌های پندولوم

موقعیت

تایروس، فلات جاسنتو

موارد قابل توجه

پایتخت سابق COG بعد از نبرد افیرا

شهر جاسینتو (Jacinto City) که بعد از غرق شدنش با نام اولد جاسینتو شناخته می‌شود، شهری ساحلی در بالای فلات جاسینتو در استان امبری است که زمانی آخرین سنگر COG و پیش از روز ایمرجنس شهری بزرگ در تایروس بود.

این شهر یکی از زیباترین شهرهای سرا محسوب می‌شد. بعد از E-Day جاسینتو تبدیل به آخرین پایگاه امید بشریت شد. وقتی در تاریخ ۱ AE قانون استحکامات تصویب شد این شهر به یک قلعه مبدل گشت و سنگری به دور آن کشیده شد.