بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گونه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

شیطان

شیطان‌ها (Demons) هیولاهایی هستند که با هر نژاد دیگری در جهان در جنگ هستند. آن‌ها به طور طبیعی در جادو مهارت دارند اما بیشتر زندگی خود را صرف یک جادو می‌کنند که در آن تخصص دارند و بر آن مسلط هستند. شیطان‌ها مانند سایر هیولاها موجوداتی فردگرا هستند و هیچ مفهومی از روابط خانوادگی ندارند. […]