بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فریرن . - فریرن

فریرن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادوگر کوچه-پشتی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"گروه قهرمان (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گروه فریرن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتسومی تانزاکی"}}]}}]}}[/json] فریرن (Frieren) شخصیت اصلی فریرن: فرای پایان سفر است. او جادوگر گروه قهرمان بود که در یک سفر ده ساله در کنار قهرمان هیمل، جنگجو آیزن و کشیش هایتر به شکست دادن پادشاه شیطان پرداخت. شخصیت فریرن فردی آسان‌گیر است، با این حال نگرش گوشه‌گیر […]
هیمل . - فریرن

هیمل

هیمل (Himmel) قهرمان گروه قهرمان بود. او با کمک کشیش هایتر، فریرن جادوگر و آیزن جنگجو موفق به شکست دادن شاه شیطان شد و یک دوران صلح را به وجود آورد. پس از مرگ او بر اثر کهولت سن، فریرن تصمیم گرفت تا انسان‌ها را بهتر بشناسد و به این ترتیب هیمل به کاتالیزور خط داستانی اصلی فریرن: […]
فرن . - فریرن

فرن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کلاس سوم (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کلاس اول (چپتر ۶۰)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1/\">هایتر</a> (پدرخوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو چهارم&nbsp;"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کانا ایچینوسه"}}]}}]}}[/json] فرن (Fern) یک انسان جوان و [link]{"text":"جادوگر"}[/link] است که به عنوان شاگرد فریرن او را همراهی می‌کند. او یک یتیم و پناهنده جنگی است که اصالتا اهل سرزمین‌های جنوبی است. بعدها او توسط هایتر به فرزندخواندگی پذیرفته شد که پس از […]
سری . - فریرن

سری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انجمن جادوی قاره‌ای"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] سری (Serie) یک الف جادوگر است که به دلیل دانش گسترده خود در زمینه جادو شناخته می‌شود. او به عنوان یک گریمور زنده توصیف شده است و رئیس [link]{"text":"انجمن جادوی قاره‌ای"}[/link] برای جادوگران است. سری خود را یک جادوگر بزرگ از دوران اسطوره‌ای می‌نامد. شخصیت سری مانند اکثر […]
ماخت . - فریرن

ماخت

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حکیم نابودی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"هفت حکیم نابودی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۸۴ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] ماخت (Macht) که همچنین با عنوان ماخت ال دورادو شناخته می‌شود، یک شیطان و قدرتمندترین فرد در میان [link]{"text":"هفت حکیم نابودی"}[/link] متعلق به پادشاه شیطان است. او یک مورد عجیب در میان همتایانش بود، چرا که به انسان‌ها علاقه‌مند شد و جایگاه خود را ترک کرد تا در […]
پادشاه شیطان . - فریرن

پادشاه شیطان

پادشاه شیطان (Demon King) رهبر ارتش شیطانی پادشاه و هدف اصلی ده ساله‌ی گروه قهرمان بود. او هزاران سال قبل از کشته شدن توسط فریرن و همرزمانش، از قلعه‌ی خود در انده، علیه قلمروهای انسانی این اقلیم جنگید. علیرغم اهمیت او در جهان، تاکنون اطلاعات نسبتا کمی در مورد او وجود دارد. اگرچه شیاطین موجوداتی منزوی […]
استارک . - فریرن

استارک

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پدری بی‌نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استولتز (برادر بزرگ‌تر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آیزن\"}[/link] (پدرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۰ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکای کوبایاشی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"آریسا کیوتو (کودکی)"}}]}}]}}[/json] استارک (Stark) یک انسان جنگجو است که پس از اینکه دهکده‌اش مورد حمله شیاطین قرار گرفت فرار کرد و تبدیل به شاگرد [link]{"text":"آیزن"}[/link] شد. او تحت دستور آیزن، به عضویت گروه فریرن درآمد. شخصیت استارک شخصیتی کاریزماتیک و مهربان دارد و […]
اورا . - فریرن

اورا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حکیم نابودی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"هفت حکیم نابودی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۴ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آیانا تاکتاتسو"}}]}}]}}[/json] اورا (Aura) که همچنین با عنوان اورای گیوتین شناخته می‌شود یکی از [link]{"text":"هفت حکیم نابودی"}[/link] است که مستقیما به [link]{"text":"پادشاه شیطان"}[/link] خدمت می‌کند. او با استفاده از جادوی خاص خود به نام اوسرلس (Auserlese) قادر است مانای روح حریف و مانای روح خود را با ترازوی […]
اشلاخت . - فریرن

اشلاخت

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"محرم اسرار پادشاه شیطان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۶۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] اشلاخت (Schlacht) که همچنین به عنوان اشلاخت دانای کل شناخته می‌شود شیطانی است که گفته می‌شود معتمد پادشاه شیطان است. به نظر می‌رسد او توانایی دیدن آینده را دارد و با استفاده از جادوی خود می‌تواند تا هزار سال آینده را ببیند. در زمان پادشاهی شیطان، او […]
هایتر . - فریرن

هایتر

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%d9%86/\">فرن</a> (دخترخوانده"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیروکی توچی"}}]}}]}}[/json] هایتر (Heiter) کشیش [link]{"text":"گروه قهرمان"}[/link] بود. پس از انحلال این گروه، او به شهر مقدس بازگشت و در نهایت تبدیل به یک اسقف شد. هایتر از سلامتی بسیار خوبی برخوردار بود که به او اجازه می‌داد حتی با وجود علاقه‌اش به الکل، زندگی بسیار طولانی […]
فلام . - فریرن

فلام

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتسوکو تاناکا"}}]}}]}}[/json] فلام (Flamme) یک انسان جادوگر و مربی فریرن بود. او به عنوان یک قهرمان از قرون گذشته در نظر گرفته می‌شود، و در تواریخ مدرن جادو ظهور یافته است. شخصیت فریرن، فلام را فردی ناخوشایند می‌دانست و همچنین او را فردی می‌نامید که به اغراق معروف بود. فلام هنگام مبارزه با […]
آیزن . - فریرن

آیزن

آیزن (Eisen) یک دورف و جنگجوی سابق از گروه قهرمان است که همراه با فریرن، هیمل و هایتر قادر به شکست دادن پادشاه شیطان شد. او به عنوان یک دورف عمر بسیار طولانی‌تری نسبت به بسیاری از انسان‌ها دارد، اما عمری کوتاه‌تر از الف‌ها دارد. شخصیت آیزن فردی شوخ‌طبع و دردسرساز است. عدم احترام او نسبت به […]
گراوسام . - فریرن

گراوسام

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حکیم نابودی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"هفت حکیم نابودی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۸۹ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] گراوسام (Grausam) که همچنین با عنوان گراوسام معجزه‌آسا شناخته می‌شود، یکی از [link]{"text":"هفت حکیم نابودی"}[/link] بود که به پادشاه شیطان خدمت می‌کرد. او همراه با دیگر حکیمان و اشلاخت با [link]{"text":"قهرمان جنوب"}[/link] جنگید. به گفته فریرن، او مدتی قبل از رویدادهای اصلی سریال توسط [link]{"text":"گروه قهرمان"}[/link] شکست خورده […]
کوال . - فریرن

کوال

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیروکی یاسوموتو"}}]}}]}}[/json] کوال (Qual) که همچنین با عنوان حکیم فساد ارشد شناخته می‌شود، شیطانی بود که به پادشاه شیطان خدمت می‌کرد و در دوران پادشاهی مورد ترس همه بود. کوال جنایات بزرگی را در منطقه اطراف جنگل گروسه مرتکب شد و خالق جادوی کشتار یا زولتراک بود، اولین جادویی که می‌توانست بر […]
دنکن . - فریرن

دنکن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"درجه دو (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"درجه یک (چپتر ۶۰)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادوگران امپراتوری (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو سیزدهم گروه (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9/\">آزمون جادوگری درجه یک</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۷ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] دنکن (Denken) یک جادوگر سلطنتی و یک جادوگر درجه یک است. او که در منطقه وایز به دنیا آمد، هر دو والدین خود را بر اثر حملات شیطان‌ها از دست داد و توسط گلوک، ارباب فئودال وایز […]
سولیتار . - فریرن

سولیتار

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شیطان عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۸۸ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] سولیتار (Solitär) شیطانی است که در مورد موجودات زنده از جمله انسان‌ها و یکی از آشنایان ماخت تحقیق می‌کند و به نوع بشر علاقه‌مند است. با این حال، در زیر نگرش بی‌تفاوت او، یک شیطان بسیار خطرناک نهفته است که می‌توان او را با اعضای [link]{"text":"هفت حکیم نابودی"}[/link] مقایسه کرد. شخصیت سولیتار […]
بوزه . - فریرن

بوزه

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"درجه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حکیم نابودی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c/\">هفت&nbsp;حکیم نابودی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۹ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/frieren/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] بوزه (Böse) همچنین به عنوان بوزه جاویدان شناخته می‌شود، یکی از هفت حکیم نابودی بود. او به همراه دیگر حکیمان نابودی علیه قهرمان جنوب جنگیدند. اگرچه او از این رویارویی جان سالم به در برد، اما در نهایت توسط [link]{"text":"گروه قهرمان"}[/link] شکست خورد. ظاهر بوزه دارای موهای […]
لینیه . - فریرن

لینیه

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۵ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماناکا ایوامی"}}]}}]}}[/json] لینیه (Linie) شیطانی است که زیر نظر اورا کار می‌کرد. او به دستور اورا برای کمک به [link]{"text":"لوگنر"}[/link] در انجام مذاکرات با گراف گرانات فرستاده شد. شخصیت مانند همه شیاطین، لینیه هیچ مفهومی از احساسات انسانی ندارد. همچنین نشان داده شده است که او به لرد لوگنر و اورا گیوتین وفادار […]
کرافت . - فریرن

کرافت

کرافت (Kraft) یک راهب، جنگجوی سابق و یک الف حتی بزرگتر از فریرن است. شخصیت کرافت مردی مهربان و سرزنده به نظر می‌رسید. او معمولا برای گرم کردن خود اسکات می‌زد و در یک زمستان کابین خود را در اختیار [link]{"text":"گروه فریرن"}[/link] گذاشت. به نظر می‌رسید که او به عدالت پایبند است و در گذشته روستایی […]
زاین . - فریرن

زاین

زاین (Sein) یک کشیش از روستایی کوچک در [link]{"text":"آلت وودز"}[/link] است. پس از اینکه فریرن استعداد زاین را کشف کرد، او برای مدتی به گروهش پیوست با این هدف که به دوست دوران کودکی‌اش [link]{"text":"گوریلا"}[/link] بپیوندد. شخصیت زاین فردی آسان‌گیر است و دائما حالتی مثل یک مرده دارد. او در مورد عواطف انسانی بسیار زیرک است. […]