ویکی فریرن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه قهرمان

اشتراک‌گذاری

گروه قهرمان (Hero Party) گروهی افسانه‌ای از ماجراجویانی متشکل از هیمل یک قهرمان انسان، آیزن یک جنگجوی دورف، هایتر یک کشیش انسان و فریرن یک جادوگر الف است. این گروه پس از یک سفر ده-ساله موفق به شکست دادن پادشاه شیطان شد.

این گروه پس از بازگشت به پایتخت منحل شد، اگرچه آن‌ها پنجاه سال بعد برای دیدن شهاب‌های عصر برای آخرین متحد شدند و یک ماجراجویی را شروع کردند.

شخصیت‌ها

توانایی‌ها

فریرن نابودکننده، هایتر شفا‌دهنده و آیزن تانک این گروه بود. هیمل نیز به عنوان یک شمشیرباز در خط مقدم نبردها بود. هر چهار عضو قادر شدند از ماجراجوی خود جان سالم به در ببرند و به سلامت به پایتخت بازگردند، جایی که از آن‌ها به عنوان قهرمان استقبال شد.

تاریخچه

گروه قهرمان ۱۰ سال را به همراه یکدیگر به ماجراجویی و مواجهه با چالش‌های بزرگ گذراندند، که شامل آشنایی با یکدیگر و جنگیدن در کنار هم بود که آن‌ها را به گروهی از دوستان بسیار نزدیک تبدیل کرده بود. حتی سال‌ها بعد، همه آن‌ها هنوز دوستان یکدیگر بودند که در صورت نیاز به راحتی به هم کمک می‌کردند.