ویکی فریرن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پایتخت سلطنتی

اشتراک‌گذاری

پایتخت سلطنتی

Royal Capital

پایتخت سلطنتی - فریرن

ژاپنی

王都

روماجی

اوتو

منطقه

سرزمین‌های مرکزی

ساکنان

پادشاه

اولین نمایش

چپتر ۱ (مانگا)

پایتخت سلطنتی (Royal Capital) اولین مکان نشان داده شده در مانگا است. اینجا جایی است که گروه قهرمان وظیفه شکست دادن پادشاه شیطان را بر عهده گرفت. همچنین اینجا محل اقامت پادشاه و هیمل است.

شرح

پایتخت سلطنتی شهری است که در سرزمین‌های مرکزی واقع شده است. همچنین اینجا مقر حکومت پادشاهی است. هنوز اطلاعاتی در مورد اینکه دامنه قلمرو پادشاهی چقدر است وجود ندارد. پایتخت شهر شلوغ است و حاوی خانه‌های متعدد، قصر و کلیسای جامع است. همین طور شهر دارای فستیوال‌های بسیار پر جنب و جوشی است، که نمونه آن جشن بازگشت گروه قهرمان است.

صفحات دیگر