ویکی فریرن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وایز

اشتراک‌گذاری

وایز

Weise

منطقه

فلات شمالی

شهر

شهر مستحکم وایز

اولین نمایش

چپتر ۸۱ (مانگا)

شهر مستحکم وایز (Weise) شهر بزرگی است که در منطقه جنگلی وایز در فلات شمالی واقع شده است.

صفحات دیگر