ویکی فریرن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قهرمان جنوب

اشتراک‌گذاری

قهرمان جنوب

Hero of the South

قهرمان جنوب - فریرن

نام مستعار

قوی‌ترین انسان
قهرمان جنوب

جنسیت

مذکر

گونه

انسان

کلاس

شمشیرزن دوتایی

اولین نمایش

چپتر ۶۳ (مانگا)

قهرمان جنوب (Hero of the South) قهرمانی است که قبل از ملاقات هیمل با فریرن در خط مقدم جنگ علیه شیاطین بود. گفته می‌شد که او قوی‌ترین انسان بشری است. نبرد نهایی او در فلات شمالی بود، جایی که او با هشت ژنرال قدرتمند پادشاه شیطان روبرو شد و موفق شد چهار نفر از آن‌ها را قبل از سقوط خودش از بین ببرد.

شخصیت

او فکر می‌کرد که توسط مردم فراموش می‌شود چرا که باور داشت شخص دیگری در نهایت پادشاه شیطان را شکست می‌دهد، اما حتی نود سال پس از مرگ او، مردم اعمال قهرمانانه او را فراموش نکردند. قهرمان جنوب با وجود اینکه می‌دانست در مبارزه با هفت حکیم نابودی جان خود را از دست خواهد داد، سرنوشت خود را پذیرفت و تصمیم گرفت راه را باز کند تا قهرمانی پادشاه شیطان را شکست دهد.

تاریخچه

گفته می‌شد که او قوی‌ترین انسان است. استارک فکر می‌کند که این تفکر اغراق‌آمیز است، اما فریرن این عنوان را مناسب می‌داند، چرا که قهرمان جنوب تنها در یک سال توانست خط مقدم ارتش شیطانی پادشاه را از بین ببرد و آن‌ها را به فلات شمالی براند. در آنجا او با تمام هفت حکیم نابودی و دست راست شیطان پادشاه یعنی اشلاخت روبرو شد. او قبل از مرگش موفق شد سه نفر از حکیمان نابودی را بکشد و با اشلاخت درگیر شد. حتی نود سال بعد، عده‌ای بودند که معتقد بودند قهرمان جنوب تا به امروز همچنان درگیر نبرد علیه اشلاخت است.

توانایی‌ها

قهرمان جنوب از دو شمشیر بلند به طور همزمان استفاده می‌کرد. او بسیار قدرتمند بود به طوری که قادر شد سه نفر از هفت حکیم نابودی را در نبردی که اشلاخت نیز در آن حاضر بود، شکست دهد. قهرمان جنوب دارای یک جادوی مخفی بود که به او اجازه می‌داد آینده را ببیند. این هوشیاری فراتر از مرگ خودش بود، زیرا او می‌توانست پیش‌بینی کند که هیمل قهرمانی است که شاه شیطان را شکست خواهد داد. قهرمان جنوب دارای دانش تاکتیکی و مهارت جنگی کافی برای عقب راندن ارتش شیطانی پادشاه به فلات شمالی بود.

داستنی‌ها

  • نام واقعی او مشخص نیست. او را فقط با نام «قهرمان جنوب» یا «قوی‌ترین تمام بشریت» می‌نامیدند.
صفحات دیگر