ویکی فریرن

قلعه پادشاه شیطان

اشتراک‌گذاری

قلعه پادشاه شیطان

Demon King's Castle

قلعه پادشاه شیطان - فریرن

ژاپنی

魔ま王おう城じょう

روماجی

مائوجو

منطقه

انده

اولین نمایش

چپتر ۷ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

قلعه پادشاه شیطان (Demon King's Castle) استقرارگاه پادشاه شیطان فقید است که در شمالی‌ترین نقطه قاره یعنی انده واقع شده است. همچنین ادعا شده است که اورئول در اینجا واقع شده است، مکانی که به عنوان بهشت ​​یا دنیای پس از مرگ شناخته می‌شود.

شرح

گفته می‌شود که این قلعه یک مکان دیوانه‌وار و سرد است. به گفته آیزن، اتفاقات زیادی در آنجا افتاده است. فریرن یک شاخ اژدهای سایه را در این قلعه پیدا کرد که آن را در اختیار هیمل گذاشت.

صفحات دیگر