بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان

اشتراک‌گذاری

شیطان‌ها (Demons) هیولاهایی هستند که با هر نژاد دیگری در جهان در جنگ هستند. آن‌ها به طور طبیعی در جادو مهارت دارند اما بیشتر زندگی خود را صرف یک جادو می‌کنند که در آن تخصص دارند و بر آن مسلط هستند. شیطان‌ها مانند سایر هیولاها موجوداتی فردگرا هستند و هیچ مفهومی از روابط خانوادگی ندارند. با این حال برخی از آن‌ها سطح پایه‌ای از تعامل با یکدیگر را برای مبارزه با نوع بشر حفظ کرده‌اند. سلسله مراتب اجتماعی آن‌ها بر اساس قدرت است که می‌توان آن را در یک نگاه از طریق خواندن مانای شیطان ارزیابی کرد. آن‌ها نیز مانند سایر هیولاها در صورت مرگ به ذرات مانا تبدیل می‌شوند و محو می شوند. شیطان‌ها عمری مشابه الف‌ها دارند و گذر زمان را به طور مشابه حس می‌کنند.

ظاهر

شیاطین هیولاهایی هستند که برای فریبندگی شبیه انسان‌ها هستند. همه آن‌ها دو شاخ روی سر خود دارند، اگرچه شکل ظاهری شاخ‌ها بین شیاطین متفاوت است.

شخصیت

شیطان‌ها به عنوان هیولاهایی توصیف شده‌اند که با نژادهای دیگر ناسازگار هستند. آن‌ها ذاتا دروغگو هستند و با انسان‌ها با هدف فریب دادن ارتباط برقرار می‌کنند. برای مثال اورا وانمود کرد که ماموریتی صلح‌آمیز برای از بین بردن دامنه گراف گرانات دارد. در حالی که شیاطین احساساتی را درک می کنند، اما آن‌ها احساساتی مشابه انسان‌ها ندارند و در نتیجه با ایده‌های اخلاقی انسان سازگار نیستند. شیاطین انسان‌ها را تنها طعمه می‌بینند. آن‌ها همدلی انسان را مسخره می‌کنند و فکر می‌کنند که ضعیف هستند.

صفحات دیگر