بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دامنه گراف گرانات

اشتراک‌گذاری

دامنه گراف گرانات

Graf Granat's Domain

دامنه گراف گرانات - فریرن

ژاپنی

グラナト伯爵領はくしゃくりょう

روماجی

گوراناتو هاکوشاکوریو

منطقه

سرزمین‌های شمالی

ساکنان

گراف گرانات

اولین نمایش

چپتر ۱۴ - ۲۳ (مانگا)

دامنه گراف گرانات (Graf Granat's Domain) شهری مستحکم در سرزمین‌های شمالی است. اینجا یک هلدینگ تحت حکومت یک نجیب‌زاده به نام گراف گرانات است.

شرح

شهری مستحکم در سرزمین های شمالی که تحت حکومت گراف گرانات نجیب‌زاده است. مغازه‌ها، خانه‌ها و مسافرخانه‌های زیادی در این شهر واقع شده است و در مجموع شهری مرفه است. این شهر توسط یک حصار دفاعی محافظت می‌شود که شیاطین را از آن دور نگه دارد.

دانستنی‌ها

  • گراف یک عنوان تاریخی است که توسط اشراف آلمانی استفاده می‌شود، که کنت در انگلیسی قابل مقایسه است.
صفحات دیگر