بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

الف

اشتراک‌گذاری

الف‌ها (Elves) گونه‌ای نادر هستند که می‌توانند برای مدت طولانی زندگی کنند، اما ناتوانی آن‌ها در ارائه احساساتشان کم کم آن‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.

صفحات دیگر