Far Cry

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
مقاومت (The Resistance) Far Cry

مقاومت (The Resistance)

مقاومت (The Resistance) گروهی حاضر در Far Cry 5 است که توسط جونیور دپیتی، ماری می، پدر جروم و نیک رای برای مبارزه با پروژه Eden’s Gate تاسیس شده است. اعضای این گروه شامل مردمی از هوپ کانتی هستند که مخالف تفکر و بی رحمی Eden’s Gate هستند. اعضا جونیور دپیتی (رهبر) (The Junior Deputy) نیک […]

Bliss (سعادت) Far Cry

Bliss (سعادت)

Bliss (سعادت) یک ماده مخدر در بازی Far Cry 5 است که توسط فرقه دروازه عدن برای گراییدن مردم به سمت خود و افزایش اعضا استفاده می‌شود. ظاهر آن شبیه به گل‌های سفید محلی در منطقه هوپ کانتی است. ساخت و توزیع مواد توسط Faith Seed صورت می‌گیرد. کسانی تحت قدرت این مواد و کسانی که […]