بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تلاش امداد جهانی (GRE)

اشتراک‌گذاری
تلاش امداد جهانی (GRE)
لوگوی رسمی GRE

تلاش امداد جهانی (Global Relief Effort) که اغلب به طور خلاصه GRE نامیده می‌شود، یک سازمان آنتاگونیست بشردوستانه است که بعد از همه‌گیری در هاران پدیدار شد و با وزارت دفاع در رابطه بود.

کارکنان شناخته شده

  • مامور کایل کرین (قبلا)
  • دو نماینده GRE
  • یک خلبان GRE
  • مامور امیر قریشی
صفحات دیگر