ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی سنگ‌شدگی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کیریسامه .  - دکتر استون

کیریسامه

کیریسامه (Kirisame) در کنار موزو یکی از دو جنگجوی قدرتمند پادشاهی سنگ‌شدگی هستند. او در حال حاضر عضوی از پادشاهی علوم است که در پایان آرک جزیره گنج جایگزین سویوز شد. تاریخچه هنگامی که کریسامه کودک بود گفتگویی با رئیس پادشاهی سنگ‌شدگی داشت و به او گفته شد که هرگز نباید از دامنه‌ی اسلحه سنگ‌کننده سوء […]
ایبارا .  - دکتر استون

ایبارا

ایبارا (Ibara) وزیر سابق پادشاهی سنگ‌شدگی و آنتاگونیست اصلی آرک جزیره گنج است. او در ابتدا به عنوان یک وزیر به رئیس پادشاهی سنگ‌شدگی خدمت می‌کرد، اما بعدا با استفاده از یک وسیله سنگ‌کننده رئیس قلمرو را سنگ کرد تا دیکتاتوری خودش را در این جزیره پیاده‌سازی کند. تاریخچه ایبارا در مقطعی موفق به ربودن […]
موزو .  - دکتر استون

موزو

موزو (Mozu) در کنار کیریسامه یکی از دو جنگجوی قدرتمند پادشاهی سنگ‌کننده است. او آنتاگونیست ثانویه آرک جزیره گنج است. بعد از شکست خوردن ایبارا، او توسط پادشاهی علوم با دستور هیوگا احیا شد. تاریخچه او در خانواده‌ای از جنگجویان متولد شده است و از استعداد مبارزه بسیار بالایی برخوردار است. موزو در سن هفت سالگی […]
سویوز .  - دکتر استون

سویوز

سویوز (Soyuz) عضو سابق روستای ایشیگامی و پسر گمگشده رهبر پادشاهی سنگ‌شدگی است. بعد از شکست خوردن ایبارا، سویوز مدعی مشروع رهبری پادشاهی مذکور شد و کیریسامه را به عنوان جایگزین خودش در پادشاهی علوم مستقر کرد. تاریخچه از اوایل زندگی او اطلاعات کمی وجود داد اما او فرزند رهبر پادشاهی سنگ‌شدگی است. در زمان […]
ماتسوکازه .  - دکتر استون

ماتسوکازه

ماتسوکازه (Matsukaze) جنگجویی از پادشاهی سنگ‌کننده است. او چند قرن قبل از داستان حاضر به دنیا آمد و بر اثر حادثه‌ای که طی آن وسایل سنگ‌کننده بی‌شماری از آسمان سقوط کرد، او خود را سنگ کرد. او هنگام تبدیل شدن به سنگ، شکل وسیله را روی بازوی خود حک کرد تا نسل‌های آینده را از خطر […]
آماریلیس .  - دکتر استون

آماریلیس

آماریلیس (Amaryllis) عضوی از پادشاهی سنگ‌کننده است، قبیله‌ای از مردمی که ساکن جزیره گنج هستند. او بعدا به سنکو و تلاش او برای شکست دادن ایبارا پیوست. شخصیت آماریلیس از گرفتن توجه افراد لذت می‌برد و وقتی سنکو هیچ علاقه‌ای به زیبایی او نشان نداد شگفت‌زده شد. با وجود این او به هوش سنکو احترام گذاشت و تصمیم […]