بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سنگ‌شدگی .  - دکتر استون

سنگ‌شدگی

رویداد سنگ‌شدگی از یک ایستگاه فضایی سنگ‌شدگی (Petrification) پدیده‌ای است که رقم‌زننده رویدادهای دکتر استون است. این اصطلاح اشاره به پدیده سنگ شدن یک فرد یا موجود زنده، و همین طور در مجموع به پدیده جهانی سنگ‌شدگی دارد. یافتن دلیل و منبع این اتفاق موضوع اصلی مجموعه دکتر استون است. نگاه کلی پیش از سنگ‌شدگی […]
مسابقه بزرگ .  - دکتر استون

مسابقه بزرگ

مسابقه بزرگ (Grand Bout) که همچنین با نام بازی‌های روستا شناخته می‌شود، یک رسم مهم در روستای ایشیگامی است که از طریق آن هر نسل رئیس جدید دهکده انتخاب می‌شود. شرح این بازی‌ها به عنوان یک تورنمنت هنرهای رزمی انجام می‌شود، جایی که شرکت‌کنندگان به طور یک به یک با هم دوئل می‌کنند. برنده هر […]