ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیریسامه

اشتراک‌گذاری

کیریسامه

Kirisame

کیریسامه - دکتر استون

نام ژاپنی

キリサメ

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

خانواده

فضانوردان ISS (اجداد)

پیشه

نیروهای ویژه (قبلا)

وابسته به

پادشاهی سنگ‌شدگی

اولین نمایش

چپتر ۱۰۶ (مانگا)

کیریسامه (Kirisame) در کنار موزو یکی از دو جنگجوی قدرتمند پادشاهی سنگ‌شدگی هستند. او در حال حاضر عضوی از پادشاهی علوم است که در پایان آرک جزیره گنج جایگزین سویوز شد.

تاریخچه

هنگامی که کریسامه کودک بود گفتگویی با رئیس پادشاهی سنگ‌شدگی داشت و به او گفته شد که هرگز نباید از دامنه‌ی اسلحه سنگ‌کننده سوء استفاده کند.

پنج سال قبل از زمان حال، کیریسامه و موزو با گروهی از بچه‌ها که قصد ترک جزیره گنج را داشتند روبرو شدند. کیریسامه با استفاده از سلاح خود تمام این نوجوان‌ها را به جز آماریلیس تبدیل به سنگ کرد.

توانایی‌ها و مهارت‌ها

توانایی فیزیکی: او به اندازه کافی قوی و سریع است که بتواند در مبارزه بر کوهاکو غلبه کند، با این حال گفتنی است که کوهاکو قادر به استفاده از لباسش نبود و به خوبی قادر به مبارزه کردن نبود.

تجهیزات

کیریسامه حامل سلاح مرموز سنگ‌شدگی است و تحت فرمان ایبارا از آن استفاده می‌کند. او در زمان مبارزه با کوهاکو بعد از احیا شدنش، از سلاحی مشابه با سلاح موز استفاده کرد.

آمار

صفحات دیگر