ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی سنگ‌کننده

اشتراک‌گذاری

پادشاهی سنگ‌کننده

Petrification Kingdom

پادشاهی سنگ‌کننده - دکتر استون

کانجی

石化王国

روماجی

سکا اوکوکو

پادشاهی سنگ‌کننده (Petrification Kingdom) یک پادشاهی واقع در جزیره گنج است. ساکنان آن از نوادگان خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی هستند. این مکان همچنین محل تولد سویوز است.

این قلمرو به مدت ۲۰ سال تحت تسلط ظالمانه ایبارا بوده است، کسی که با استفاده از سلاح سنگ‌کننده تمام مخالفان خود را تبدیل به سنگ می‌کرد.

بعدها، زمانی که پادشاهی علوم اقدام به افشای جنایت‌های ایبارا کرد، سویوز به عنوان حاکم مشروع این پادشاهی جای ایبارا را گرفت. این قلمرو همچنین به بخشی از پادشاهی علوم تبدیل شد.

اعضا

صفحات دیگر