دکتر استون

وایمن

اشتراک‌گذاری

وایمن

Whyman

وایمن - دکتر استون

نام ژاپنی

ホワイマン

نام روماجی

هوایمن

اولین نمایش

چپتر ۹۵ (مانگا)

وایمن (Whyman) نامی است که ریوسوی به منبع پیام‌های دریافتی رادیویی پادشاهی علوم، پس از ساخت آنتن داده است. این نام به این خاطر انتخاب شده است که پیام‌های ارسالی فقط شامل کلمه «چرا» (Why) در قالب کد مورس است.

وایمن آنتاگونیست اصلی مجموعه دکتر استون است.

ظاهر

صورت و جنسیت وایمن ناشناخته است اما تصویری که از او در مانگا نشان داده شده است فردی بسیار پریشان با صورتی اسکلتی و چشمان توخالی است. همچنین او دارای دو ردیف دندان است.

شخصیت

ماهیت و انگیزه وایمن در حال حاضر نامشخص است. با این حال به نظر می‌رسد هدف اصلی او نگه داشتن بشریت در حالت سنگ‌شدگی است، چرا که او در جزیره گنج و بعدا در پرسیوس، با استفاده از مدوسا اقدام به سنگ کردن همه کرد.