بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وایمن

اشتراک‌گذاری

وایمن

Whyman

وایمن - دکتر استون

نام ژاپنی

ホワイマン

نام روماجی

هوایمن

اولین نمایش

چپتر ۹۵ (مانگا، صدا)
چپتر ۲۲۸ (مانگا)

وایمن (Whyman) نامی است که ریوسوی به منبع پیام‌های دریافتی رادیویی پادشاهی علوم، پس از ساخت آنتن داده است. این نام به این خاطر انتخاب شده است که پیام‌های ارسالی فقط شامل کلمه WHY در قالب کد مورس است. بعدا مشخص شد که این پیام‌های مرموز در واقع از خود سلاح‌های سنگ‌کننده می‌آیند.

وایمن آنتاگونیست اصلی مجموعه دکتر استون است.

ظاهر

وایمن فردی بسیار پریشان با صورتی اسکلتی، چشمان توخالی و دماغی بسیار کوچک است. همچنین او دارای دو ردیف دندان است.

شخصیت

هدف اصلی وایمن نگه داشتن بشریت در حالت سنگ‌شدگی است، چرا که او در جزیره گنج و بعدا در پرسیوس، با استفاده از مدوسا اقدام به سنگ کردن همه کرد.

گن، با تجزیه و تحلیل رفتار وایکن، خاطرنشان کرده است که او باید موجودی دارای اراده باشد که خود را بسیار برتر از قلمروی علم می‌داند، به طوری که او تلاش‌های آن‌ها برای برقراری ارتباط را کاملا نادیده می‌گیرد، و همچنین با تمام قدرت تلافی نمی‌کند.

بعدها مشخص شد که وایمن در واقع خود دستگاه‌های سنگ‌کننده هستند، و آن‌ها انگل‌های تکنولوژیکی با طراحی پیشرفته هستند. این موجودات فرض می‌کنند که تمام موجودات، بقا را بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار می‌دهند، به همین دلیل است که نمی‌توانند درک کنند چرا انسان‌ها آنچه را که زندگی ابدی می‌دانند رد می‌کنند. به نظر می‌رسد آن‌ها کنجکاو هستند و مایل به بحث در مورد گزینه‌های مورد مذاکره با بشریت هستند، علیرغم اینکه فکر می‌کنند سنگ‌شدگی آن‌ها ممکن است یک اشتباه بوده باشد. آن‌ها خیلی صبور نیستند و ریسک کردن را دوست ندارند.

صفحات دیگر