بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

غار معجزه‌ها

اشتراک‌گذاری

غار معجزه‌ها

Cave of Miracles

غار معجزه‌ها - دکتر استون

نوع

غار

مکان

ژاپن

اولین نمایش

چپتر ۱
قسمت ۱

غار معجزه‌ها (Cave of Miracles) غاری بود که در آن با استفاده اسید نیتریک مایع احیا از گوانوی خفاش‌ها تولید شد.

تاریخچه

مجسمه سنگ‌شده سنکو ایشیگامی در داخل این غار به واسطه‌ی مایعاتی که از غار می‌چکید باعث آزادسازی او بعد از ۳۷۰۰ سال شد. سپس سنکو آزمایشاتی را انجام داد که منجر به ایجاد مایع احیا شد. او با استفاده از آن بهترین دوست خود یعنی تایجو اوکی را آزاد کرد.

چند ماه بعد، این دو تسوکاسا شیشیو را آزاد کردند که برنامه جدیدی برای بازسازی جهان داشت. سنکو با تهدید شدن دوستانش توسط تسوکاسا، این غار و فرمول را تسلیم کرد.

این غار تحت کنترل تسوکاسا و امپراتوری جدید او قرار گرفت که حداقل شامل صد نفر بودند.

در طول جنگ‌های سنگی، این غار توسط هومورا و به دستور هیوگا تخریب شد و پادشاهی علوم مجبور شد منبع جدیدی از مایع احیا را پیدا کند.

صفحات دیگر