بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ‌شدگی

اشتراک‌گذاری
سنگ‌شدگی
رویداد سنگ‌شدگی از یک ایستگاه فضایی

سنگ‌شدگی (Petrification) پدیده‌ای است که رقم‌زننده رویدادهای دکتر استون است. این اصطلاح اشاره به پدیده سنگ شدن یک فرد یا موجود زنده، و همین طور در مجموع به پدیده جهانی سنگ‌شدگی دارد. یافتن دلیل و منبع این اتفاق موضوع اصلی مجموعه دکتر استون است.

نگاه کلی

پیش از سنگ‌شدگی

قبل از شروع این رویداد، مجسمه‌هایی سنگی از پرستوها در سراسر جهان یافت شد. این موضوع نیز مشخص شد که چند پرستو هنوز نشانه‌هایی از آگاهی را داشتند.

سنگ‌شدگی
یک پرستوی سنگ‌شده

رویداد سنگ‌شدگی

در مقطعی از ماه ژوئن ۲۰۱۹، پس از تابش یک نور سبز بر زمین تمام انسان‌ها به طرز مرموزی به مجسمه‌های سنگی تبدیل شدند. با برخورد این نور به هر کس، پوست او شروع به سنگ شدن می‌کرد و دیگر قادر به حرکت نبود. این نور به سرعت در سرتاسر سیاره پخش شد و به نظر نمی‌رسید که دیوارها یا سایه‌ها بتوانند مانع آن شوند. شش عضو خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی با وجود این که در مدار بودند مورد تابش نور قرار نگرفتند. طبق تخمین بیاکویا منبع از جایی در آمریکای جنوبی نشات می‌گرفت.

بعدها سنکو و زنو با هم روی این نور تحقیق کردند و از اطلاعات به جا مانده از بیاکویا بهره گرفتند.

پس از سنگ‌شدگی

پادشاهی سنگ‌کننده تقریبا ۱۰۰ پیش سال پیش از وقایع کنونی شاهد به زمین افتادن تعداد زیادی از دستگاه‌های سنگ‌کننده بودند. تقریبا همه این دستگاه‌ها توسط استاد ماتسوکازه نابود شدند، اما پیش از آن که آخرین دستگاه نابود شود خود او دچار سنگ‌شدگی شد و این وسیله توسط رهبران بعدی این پادشاهی مورد استفاده قرار گرفت.

در حال حاضر هیچ راهی برای برطرف کردن سنگ‌شدگی در مقیاس جهانی کشف نشده است. تنها می‌توان از مایع احیاکننده روی هر فرد استفاده کرد.