بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دکتر استون رویای ستاره، آهنگ زمین

اشتراک‌گذاری

دکتر استون رویای ستاره، آهنگ زمین

Dr. Stone Star's Dream, Earth's Song

دکتر استون رویای ستاره، آهنگ زمین - دکتر استون

تعداد صفحات

۲۶۰ (نسخه ژاپنی)

تاریخ انتشار

۴ فوریه ۲۰۱۹

دکتر استون رویای ستاره، آهنگ زمین (Dr. Stone Star's Dream, Earth's Song) یک رمان اسپین-آف به نویسندگی ایچیو موریموتو، بر اساس مانگای دکتر استون است.

این رمان در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۹ همراه با انتشار جلد نهم مانگا در ژاپن منتشر شد.

خلاصه

یکی از داستان‌های رمان، مربوط به قبل از این رویداد سنگ‌شدگی بشریت است. این داستان پیرامون روزهای دبیرستان سنکو است و رویدادهای باشگاه علمی برای پرتاب یک موشک را شرح می‌دهد. داستان دیگر پس از سنگ‌شدگی بشر و پیرامون کروم، کوهاکو و سیکا می‌گردد. این سه یک گروه موسیقی را تشکیل داده‌اند و با سازهای دست‌ساز خود می‌نوازند.

صفحات دیگر